Zpráva z týdne sportu druhého stupně

pátek 14. 9.

Předpokládaný příjezd do Ďáblic na dvůr pana Michka je v 17 hodin.

 

pondělí 10. 9.

Celá výprava druhého stupně v pořádku dorazila do cíle. Žáci se ubytovali, dobře se naobědvali a následně po odpočinku se rozlosovali do týmů. V rámci odpoledního programu se seznamují areálem a s přilehlým okolím.

Kalendář akcí