Ptáčci

Do třídy „Ptáčci“ v září nastoupily nejmladší děti ve věku 3 let.
Naším hlavním cílem na počátku školního roku je umožnit těmto dětem nenásilnou adaptaci na zcela nové prostředí MŠ. Mezi největší změny pro příchozí děti patří většinou první a delší odloučení od maminky, požadavek na určitou samostatnost a schopnost sociálního soužití. Je to velká zátěž na psychiku dítěte vlivem velkého množství nových podnětů, požadavků a celkově zvýšeného ruchu a hluku. To všechno je pro děti přicházející z klidu domova často značně stresující. Snažíme se proto, aby navykání dětí na nový školkový režim probíhalo postupně, bez větších stresů a s minimální psychickou nepohodou.

S dětmi pracujeme podle třídního vzdělávacího programu.
Snažíme se harmonicky rozvíjet celou osobnost dítěte, probouzet v něm zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, i mít odvahu ukázat, co všechno umí a dokáže.

Prostřednictvím volných her i jiných činností je dětem umožněn rozvoj tvůrčí fantazie i prožívání sebe sama.
Necháváme dětem prostor i pro vlastní zkušenost, důležitou při získávání poznatků o světě a jeho souvislostech.
Děti vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti a smyslu pro pořádek.
Důraz klademe na oblast morální a citovou, především v oblasti vzájemných vztahů.
Při všech činnostech, které se v průběhu týdne střídají ( výtvarné, hudební, pohybové, vzdělávací), děti chválíme a povzbuzujeme.
Snažíme se pro děti vytvořit v naší třídě příjemné, estetické a pozitivně laděné prostředí, kam se budou těšit a kde se budou cítit „jako doma“.

učitelky: Iveta Fraňková a Alžběta Mošničková

Kalendář akcí