Ptáčci

věk: 3 – 4 roky

Společně jsme prožili minulý rok a letos budeme navazovat na to, co jsme se už naučili.

S dětmi pracujeme podle třídního vzdělávacího programu.

Snažíme se harmonicky rozvíjet celou osobnost dítěte, probouzet v něm zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, i mít odvahu ukázat, co všechno umí a dokáže.

Prostřednictvím volných her i jiných činností je dětem umožněn rozvoj tvůrčí fantazie i prožívání sebe sama.

Necháváme dětem prostor i pro vlastní zkušenost, důležitou při získávání poznatků o světě a jeho souvislostech.

Děti vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti a smyslu pro pořádek.

Důraz klademe na oblast morální a citovou, především v oblasti vzájemných vztahů.

Při všech činnostech, které se v průběhu týdne střídají (výtvarné, hudební, pohybové, vzdělávací), děti chválíme a povzbuzujeme.

Snažíme se pro děti vytvořit v naší třídě příjemné, estetické a pozitivně laděné prostředí, kam se budou těšit a kde se budou cítit „jako doma“.

učitelky: Iveta Fraňková a Alžběta Mošničková

Kalendář akcí

KAVÁRNA PRO RODIČE

MŠ Kučerové – Praha Ďáblice v přízemí žluté budovy

Program setkání: vystoupení PhDr. Ladislavy Lažové, dětské psycholožky Téma: Co musí zvládnout předškolák