Základní informace - ŠD a ŠK

Provoz ŠD
Ranní                                           6.30 – 7.20 hod.
Odpolední                                 11.40 – 17.00 hod.

Vyzvedávání dětí ze ŠD po obědě v návaznosti na konec vyučování:

děti z 1. tříd               11.50 – 12.15 hod.
děti z 2. tříd               do 13.00 hod.
děti ze 3. tříd             do 13.00 hod. v pondělí, úterý a ve čtvrtek
                                       do 13.45 hod. ve středu a v pátek
děti ze 4.tříd              do 13.00 hod. každý den mimo čtvrtek
                                       do 13.45 hod. ve čtvrtek

a všechny děti           15.00 – 17.00 hod.

Ranní družina se nachází v přízemí hlavní budovy školy, děti z 2.A a 2.B ze školní družiny odvádí do tříd v MŠ určený vychovatel nebo asistent pedagoga.
K vyzvedávání dětí slouží rodičům označené videotelefony u vchodu do budovy školy.
Pro ranní a „závěrečnou družinu“ od 16.00 hod. používejte zvonek označený: „1.tř., ranní, závěrečná družina“
Platba za docházku do ŠD činí 300,- Kč/ měsíc (platí se pololetně na účet školy)

Několik důležitých informací

 • Pravidelný provoz ŠD od 4. září 2018 v časech 6.30 – 7.20 hod. ranní družina, odpolední ŠD od skončení vyučování do 17.00 hod. Vyzvedávání dětí dle jednotlivých ročníků a dále pak od 15.00 do 17.00 hodin.
 • Na tel. číslech do ŠD nás během pracovního týdne zastihnete od 11.30 do 17.00 hod.
 • Odchody dětí na jednotlivé zájmové kroužky, které zahájí svou pravidelnou činnost v říjnu, prosíme nahlásit pí vychovatelkám písemnou formou.
 • Výuka ZUŠ zahajuje po dohodě s jednotlivými vyučujícími ZUŠ již v září (opět prosíme nahlásit odchody dětí na jednotlivé hodiny písemnou formou).

Do ŠD žák potřebuje:

 • každý den – čip a klíček od šatní skříňky označený jménem
 • svačinu
 • podepsanou lahvičku s pitím na odpoledne
 • vhodné oblečení na činnost se školní družinou
 • sportovní boty (kdo nezvládá kličky u bot, přimlouváme se za suchý zip na botách)

Uvítáme i jakékoliv množství papíru i popsaného pro naše malé umělce.
Informace o dění v družině budete moci pravidelně sledovat nejen na webových stránkách naší školy. V průběhu roku je budeme doplňovat také fotografiemi z jednotlivých akcí.

Školní klub je určen zejména pro žáky 5. – 9. tříd naší školy.

Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování. Umožňuje i pobyt jednotlivých žáků v prostorách vyhrazených pro školní klub v čase mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a kroužky pořádanými školou.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové a vzdělávací aktivity. Umožňuje také přípravu na vyučování.

 • Volná činnost – ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, stolního tenisu, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky apod.
 • Příležitostná činnost – jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se budou konat v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků.

Žáci po skončení vyučování jdou samostatně na oběd, poté přecházejí do vyhrazené klubové třídy (nová budova - 1.B). ŠK rovněž umožňuje žákům i účast na činnostech organizovaných jinými subjekty (kroužky), toto je nutné dát na vědomí vychovatelce školního klubu písemně. V době účasti na zájmové aktivitě za žáky zodpovídá vedoucí této činnosti. Žáky je možné osobně vyzvedávat, případně odcházejí sami podle rozpisu na přihlášce, nebo na písemnou žádost (ta musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce), poté přecházejí k šatnám nebo na kroužky samostatně. Okamžikem předání nebo opuštěním klubové třídy přestává vychovatelka ŠK vykonávat nad žákem dohled.

ŠK může organizovat akce mimo areál školy. V takovém případě začíná dohled nad žáky 15 minut před započetím akce na předem určeném místě a končí předáním žáka zákonným zástupcům nebo samostatným opuštěním místa konání akce, a to na písemnou žádost zákonných zástupců, opatřenou datem, časem odchodu a podpisem.

Pokud žák zůstane, ve výjimečných případech, ve ŠK po skončení jeho provozu, předává jej vychovatelka školního klubu do závěrečného oddělení školní družiny.

Provozní doba

pondělí – pátek: 11.40 – 15.00 hod.

Poplatek za školní klub

Poplatek za školní klub je 300 Kč měsíčně (platí se za období září až prosinec 2018, tj. 1200 Kč, a leden až červen 2019, tj. 1800 Kč bezhotovostně na účet školy).

Přihláška (zápisní lístek) pro zájemce o školní klub je u paní vychovatelky ŠK nebo u vedoucí vychovatelky školní družiny.

Žák bude do ŠK přijat pouze na základě rozhodnutí ředitele školy s řádně vyplněnou přihláškou a potvrzením o uskutečnění první platby. Informace o provozu a činnosti školního klubu Vám sdělí paní vychovatelka nebo vedoucí vychovatelka školní družiny.

Kalendář akcí