Přijímací řízení

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
termíny pro 5. a 7. ročník – víceletá gymnázia
 8.2.2020  oznámit zájem o přihlášení se
 13.2.2020  odevzdat/poslat mailem údaje o škole + číslo oboru
   
 1.3.2020  odevzdat, poslat (doporučeně) přihlášku na školu
 březen  vydávání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
 16.4.2020  1. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 17.4.2020  2. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 13.5.2020  1. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
 14.5.2020  2. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
termíny pro 9. ročník – střední školy
  13.2.2020  odevzdat/poslat mailem údaje o škole + číslo oboru
   
  1.3.2020  odevzdat, poslat (doporučeně) přihlášku na školu
  březen  vydávání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
 14.4.2020   1. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 15.4.2020   2. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 13.5.2020   1. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
 14.5.2020   2. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj

Přihlášky vyřizuje: Mgr. Radka Nosková
Kontakt: radka.noskova@skoladablice.cz

Kalendář akcí