Přijímací řízení

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
termíny pro 5. a 7. ročník – víceletá gymnázia
 7.2.2018  oznámit zájem o přihlášení se
 9.2.2018  odevzdat/poslat mailem údaje o škole + číslo oboru
22.2.2018  zkontrolovat školou vyplněnou přihlášku
 1.3.2018  odevzdat, poslat (doporučeně) přihlášku na školu
 březen  vydávání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
 13.4.2018  1. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 17.4.2018  2. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 10.5.2018  1. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
 11.5.2018  2. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
termíny pro 9. ročník – střední školy
  9.2.2018  odevzdat/poslat mailem údaje o škole + číslo oboru
 22.2.2018  zkontrolovat vyplněnou přihlášku
  1.3.2018  odevzdat, poslat (doporučeně) přihlášku na školu
  březen  vydávání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
 12.4.2018   1. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 16.4.2018   2. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 10.5.2018   1. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
 11.5.2018   2. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj

Přihlášky vyřizuje: Mgr. Radka Nosková
Kontakt: radka.noskova@skoladablice.cz

Kalendář akcí