Kroužky - MŠ

Angličtina (2 x týdně)
Den: pondělí a středa
Čas:  15,00 – 15,30
Místo: malá učebna v MŠ

Sportovky s tygříkem (1 x týdně)
Den: středa
Čas: 16,00 – 16,45
Místo: hřiště s umělým povrchem U Holců, za nepříznivého počasí zelená budova přízemí

Kroužek výtvarný (1 x týdně)
Den: úterý
Čas: úterý 14,45 – 15,30
Místo: modrá budova přízemí

Tanečky pro nejmenší (1 x týdně)
Den: čtvrtek
Čas: 16,00 – 16,45
Místo: červená budova přízemí

Kroužek logopedické prevence (1 x týdně)
Den: čtvrtek
Čas: 1.skupina 14,40 – 15,25 a 2.skupina 15,35 – 16,20
Místo: modrá budova přízemí
Pro předškolní děti s potřebou zdokonalit správnou výslovnost

MAXÍK (1 x týdně)
Den a čas:
I. skupina – pondělí 13,00 – 14,00
II. skupina – pondělí 14,00 – 15,00
III. skupina – úterý 13,00 – 14,00
Místo: modrá budova přízemí
Pro předškolní děti a děti s odloženou povinnou školní docházkou

Hudebně pohybový (1x týdně)
Den: středa
Čas: 16,00 – 16,45
Místo: zelená budova patro

Kalendář akcí