Berušky

Vítejte ve třídě Berušek

Naše třída Berušky je plná těch nejmenších tříletých dětí. Během roku si Berušky budou zvykat na nové prostředí, kamarády a na nás – paní učitelky. Budeme dbát na to, aby se děti uměly samostatně oblékat a správně stolovat. Naučíme se nové básničky, písničky a hry. Čekají nás veselá divadélka v naší mateřské škole a také zajímavé výlety, například za zvířátky do ZOO. Věříme, že se u nás bude dětem líbit, bude co nejméně slziček a hodně úsměvů na tváři.

Třídními učitelkami jsou: Aranka Hanousková a Markéta Rendlová

Kalendář akcí

Volby do Školské rady

Dvorana základní školy

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávající Školské rady je třeba pro další 3 roky zvolit nové členy ŠR z řad zákonných zástupců žáků. Volební lístky obdrží rodiče na třídních schůzkách a volbu provedou osobně ve dvoraně ZŠ vhozením lístku do urny.