Slůňata

Vítejte ve třídě Slůňata

Naše třída se nachází v přízemí zelené budovy a navštěvují ji děti ve věku 3 až 6 let. Třídu máme hezky vybavenou, společně si ji zdobíme a staráme se o ni.

Většina dětí je v této třídě nových, proto se v první řadě zaměřujeme na adaptaci dětí na mateřskou školu. Společně si tvoříme pravidla třídy a snažíme se je dodržovat. V naší třídě přistupujeme k dětem individuálně, zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětí a vedeme je k samostatnosti. Starší děti se učí pomáhat mladším a mladší děti získávají dovednosti od starších dětí. S dětmi předškolního věku pracujeme individuálně na přípravě na základní školu. Vzdělávací činnost doplňujeme akcemi pro děti (např. výlety, divadla, besídky).

Třídní učitelky: Jana Jehličková, Martina Krymláková

Kalendář akcí

KAVÁRNA PRO RODIČE

MŠ Kučerové – Praha Ďáblice v přízemí žluté budovy

Program setkání: vystoupení PhDr. Ladislavy Lažové, dětské psycholožky Téma: Co musí zvládnout předškolák