Články autora Mgr. David Pařík

Aktivity ve škole pro 1. stupeň v období od 25. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme všem respondentům, kteří se vyjádřili ve věci přihlašování svých dětí k nepovinné školní docházce 1. stupně od 25. května 2020. Z přihlášených žáků jsme vytvořili čtyři skupiny. Spolu s kritériem rozdělení dětí dle doby docházky jsme se snažili spojit děti do skupiny podle jejich ročníku, respektive věkově blízkých ročníků, tříd.

Celý článek

Informace k možné přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku, v souladu s vývojem epidemiologické situace a postupným uvolňováním opatření v souladu s materiálem MŠMT z 30. dubna 2020 chystáme pro žáky 9. ročníku, kteří se chystají na přijímací zkoušky na střední školy, možnost zapojit se do výuky-přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka od 11. května 2020, respektive od…

Celý článek

Informace k možnému obnovování činnosti školy a školky

Vážení rodiče, milí žáci, v těchto dnech jsme obdrželi informace MŠMT stran možného postupného obnovování činnosti školy – přípravy žáků 9. ročníku na příjímací zkoušky, omezeného provozu mateřské školy a prvního stupně ZŠ, formy provozu školní jídelny, zajištění hygienických podmínek…

Celý článek

Vzdělávání v době platnosti nouzového stavu

Vážení rodiče, milí žáci, všechny Vás srdečně zdravíme.                                27. 3. 2020   Vážení rodiče, úvodem bychom Vám chtěli za nás pedagogy poděkovat za spolupráci a nemalý a nelehký spolupodíl při vzdělávání Vašich dětí. Je to náročná situace, jak pro rodiny, tak pro pedagogy. Obdobně jako vy, řeší i pedagogové mnoho náročných úkolů doby –…

Celý článek

Registrace před zápisem do ZŠ - aktualizováno

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 10. března do 20. března 2020 a to i v době mimořádného opatření MZ a ve dnech 14. a 15. dubna 2020. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně…

Celý článek

Kalendář akcí