Články autora Mgr. David Pařík

Registrace před zápisem pro spádové děti

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace probíhá od  25. února do 1. března 2019. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které…

Celý článek

Lyžařský zájezd

20. 1. Výprava lyžařského zájezdu dorazila v pořádku na místo určení. Poté, co se všichni ubytovali, jsme se odebrali do jídelny na oběd. Po obědě bylo rychlé seznámení s programem dne a následně jsme se vydali v plné zbroji na svah. Žáci předvedli svůj um a byli rozřazeni do družstev. V rámci večerního programu se žáci seznámili s "Bílým kodexem" a vymysleli si…

Celý článek

Halloween

Srdečně zveme žáky 1. i 2. stupně ve středu 31. 10. 2018 na Halloweenskou párty organizovanou žáky 9. ročníku v tělocvičně školy. Na žáky 1. stupně budeme čekat 2.-3. vyučovací hodinu a žáky 2. stupně očekáváme 4.-5. vyučovací hodinu. Čeká na vás skvělá hudba a další aktivity. Hodnotí se také maska, tak na ni určitě nezapomeňte!!! J

Celý článek

Vyhlášení dne volna 26. 10. 2018

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali na zářijových třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek školy - z organizačních důvodů vyhlašuji volný den na pátek 26. října 2018 (tzv. ředitelské volno - § 24, odst. 2 školského zákona).

Celý článek

Spolek Parkán

Spolek Parkán (spolek rodičů a přátel ďáblické školy) žádá rodiče o každoroční příspěvek, a to do 21. 9. 2018 platbou na účet spolku č. 2500975727/2010. Přispět lze formou ročního členského příspěvku 100 Kč či formou daru v libovolné výši. Členskou přihlášku lze odevzdat ve vrátnici školy. Členská schůze se koná v pondělí 8. 10. 2018 od 17 hod. v budově školy. Spolek…

Celý článek

Kalendář akcí