Zápis do MŠ

Organizace zápisu do mateřské školy s docházkou od školního roku 2019/2020

 Žádosti o přijetí budou vydávány v mateřské škole v kanceláři zástupkyně ředitele pro MŠ v tyto dny:

 14. 3. 2019 od 8.00 do 13.00 a od 15.00 do 17.00
a
15. 3. 2019 od 8.00 do 13.00

 Termín a místo zápisu:

 9. května 2019 od 14.00 do 19.00 hodin v červené budově MŠ Kučerové 532/26, Praha 8 – Ďáblice

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • žádost o přijetí podepsanou od obou zákonných zástupců
  • evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče
  • cizinci pas rodičů i dítěte

K zápisu přijďte s dětmi.

Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění – v souladu s kritérii ředitele školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Praha 8 – Ďáblice s docházkou od školního roku 2019/2020 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

28. února 2019 od 16.00 do 17.30 hodin proběhne den otevřených dveří v Mateřské škole, Kučerové 532/26, Praha 8 – Ďáblice ve žluté budově mateřské školy

Přiložené soubory

Kalendář akcí

Volby do Školské rady

Dvorana základní školy

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávající Školské rady je třeba pro další 3 roky zvolit nové členy ŠR z řad zákonných zástupců žáků. Volební lístky obdrží rodiče na třídních schůzkách a volbu provedou osobně ve dvoraně ZŠ vhozením lístku do urny.