Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční první kolo zápisu do 1. ročníku ZŠ pro děti ze spádového území Městská část Praha-Ďáblice, Městská část Praha-Březiněves v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna 2019 v odpoledních hodinách (14.00-18.00).

Dne 28. 2. 2019 probíhá ve škole den otevřených dveří. Od 9.00 a 16.00 hodin probíhá organizovaná prohlídka školy. V době od 9.00 do 11.40 jsou přístupné vybrané hodiny.

Registrace před zápisem pro spádové děti:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 11. února do 15. února 2019 a od 25. února do 1. března 2019. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které bude sloužit i jako informační kód na seznamech přijatých a nepřijatých žáků na veřejných místech.

Registrovat se můžete obvykle od 8.00 do 15.30 hodin v budově základní školy (U Parkánu 17) u zástupce ředitele Mgr. Davida Paříka (tel. 601 21 48 24) nebo u paní asistentky ředitele Daniely Čápové (tel. 601 21 48 27), s sebou občanský průkaz.

K vlastnímu zápisu si s sebou přineste:

  • občanský průkaz (k registraci trvalého pobytu),
  • rodný list dítěte,
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku k základnímu vzdělávání,
  • případně potvrzení o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019,
  • v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou vyjádření školského poradenského zařízení a dále odborného lékaře či klinického psychologa.

V případě volné kapacity bude vypsáno druhé kolo zápisu pro nespádové děti.

Přiložené soubory

Kalendář akcí