Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční zápis do 1. ročníku ZŠ v pondělí 9. dubna a v úterý 10. dubna 2018 v odpoledních hodinách.

Registrace před zápisem:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 23. března do 28. března 2018. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které bude sloužit i jako informační kód na seznamech přijatých a nepřijatých žáků na veřejných místech.

Registrovat se můžete obvykle od 8.00 do 15.30 hodin v budově základní školy (U Parkánu 17) u člena vedení ZŠ Mgr. Davida Paříka (tel. 601 21 48 24), s sebou občanský průkaz.

Využít můžete i mimořádný termín 27. 3. 2018, kdy bude Mgr. David Pařík vydávat přihlášky přímo v mateřské škole (MŠ Kučerové, 182 00 Praha 8 – Ďáblice) v kanceláři zástupkyně pro MŠ Věry Dusové, od 12.00 do 13.00 a následně od 14.30 do 17 hodin.

K vlastnímu zápisu si s sebou přineste:

  • občanský průkaz (k registraci trvalého pobytu),
  • rodný list dítěte,
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku k základnímu vzdělávání,
  • případně potvrzení o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018,
  • v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou vyjádření školského poradenského zařízení a dále odborného lékaře či klinického psychologa.

Přiložené soubory

zapis_2018.pdf 178 kB PDF dokument

Kalendář akcí