Zápis do 1. ročníku


Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční 20. a 21. dubna 2020 od 14 do 18 hodin (podle předem domluveného zaregistrovaného individuálního termínu u vedoucího zápisu) v budově ZŠ Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 zápis do 1. ročníku ZŠ.

Registrace před zápisem:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 10. března do 20. března 2020 a ve dnech 14. a 15. dubna 2020. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude při registraci vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které bude sloužit i jako informační kód na seznamech přijatých a nepřijatých žáků na veřejných místech.

Registrovat se můžete v uvedených dnech obvykle od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 15.00 hodin v budově základní školy (U Parkánu 17) v kanceláři základní školy u Daniely Čápové, asistentky ředitele školy (601 21 48 27).

K vlastnímu zápisu si s sebou přineste:

  • občanský průkaz (k registraci trvalého pobytu),
  • rodný list dítěte,
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku k základnímu vzdělávání,
  • případně potvrzení o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020,
  • v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou vyjádření školského poradenského zařízení a dále odborného lékaře či klinického psychologa.

 

Přiložené soubory

kriteria_zapis_1_rocnik_20-21.pdf 507 kB PDF dokument

Kalendář akcí