Zápis do 1. ročníku


 

 

Vážení rodiče,

s ohledem na stávající situaci bude zápis do prvních tříd organizován bez přítomnosti dětí a s minimálním osobním kontaktem dle nařízení vlády.

Níže naleznete dokument zadost_o_prijeti_do_ZS_2020-21.pdf, pro ty, kteří chtějí zapsat své dítě do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17/11. Tento dokument vyplňte a scan (případně foto) zašlete na emailovou adresu: zapis@skoladablice.cz, Vaše žádost bude zkontrolována, případně vrácena k doplnění a emailem Vám bude zasláno registrační číslo, které doplníte do žádosti (černý obdélník v horní části). Tato část se netýká již registrovaných dětí.

Registrační číslo si pečlivě zapište, bude sloužit k dohledání výsledků zápisu.

Zápis proběhne v týdnu 20. – 24. 4. 2020 doručením výše uvedené žádosti. Žádost bude možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy - 538mrff
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. doporučeně poštou
  4. osobní podání – recepce / kancelář školy (vhodné domluvit si čas, s ohledem na zvýšený pohyb osob v budově školy, na čísle 601 214 827 nebo 283 911 049)

Rodiče dětí, kteří již mají registraci provedenou (před vládními opatřeními) pouze zkonzultují správnost vyplnění žádosti a odešlou ji, viz výše.

Informace k odkladu:

V případě, že budete žádat o odklad, naleznete v příloze patřičnou žádost (zadost_o_odklad_dochazky_do_zs_20-21.pdf). S touto žádostí je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále odborného lékaře či klinického psychologa. Žádost o odklad zašlete na zapis@skoladablice.cz, Vaše žádost bude zkontrolována, případně vrácena k doplnění a emailem Vám bude zasláno registrační číslo, které doplníte do žádosti (černý obdélník v horní části). Tuto žádost s potřebnými dokumenty doručte ve výše stanoveném termínu výše uvedeným způsobem.  

Další informace:

Nahlédnutí do spisu bude možné dne 30. dubna 2020 v čase 9.00 – 14.00 hodin. Výsledky zápisu budu dostupné na webových stránkách (https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku) pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 19. května 2020.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků bude 15. června 2020 ve školní jídelně, samozřejmě v souladu s aktuální situací – sledujte webové stránky! Na této schůzce kromě jiného ověříme dle rodného listu Vámi dodaná data.

V Praze dne 1. dubna 2020

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Mgr. Josef Hrubý, vedoucí zápisové komise

Přiložené soubory

Kalendář akcí