Koťata

Vítejte ve třídě u koťátek.

V letošním roce 2018/2019 je zapsáno v naší třídě celkem 24 dětí, z toho 11 chlapců a 13 holčiček, s převahou dětí, které v době nástupu překročily věkovou hranici tří let.

Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program. Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci na začátku školního roku. Společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení, správné držení těla, zdokonalování komunikativních dovedností, jemné motoriky. Součástí jsou i činnosti rozvíjející dětí po stránce hudební a výtvarné.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celým dnem, probíhá se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Třídními učitelkami jsou: Bohunka Tancošová a Sabina Čmolová.

Kalendář akcí

KAVÁRNA PRO RODIČE

MŠ Kučerové – Praha Ďáblice v přízemí žluté budovy

Program setkání: vystoupení PhDr. Ladislavy Lažové, dětské psycholožky Téma: Co musí zvládnout předškolák