Organizace školního roku

17. ledna 2020

ukončení klasifikace v ZŠ za 1. pololetí

30. ledna 2020

vydání vysvědčení za 1. pololetí

17. června 2020

ukončení klasifikace v ZŠ za 2. pololetí

26. června 2020

vydání vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Prázdniny a dny volna:

28. září

státní svátek

28. října

státní svátek

29. – 30. října

podzimní prázdniny

31. října – 1. listopadu

volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)

17. listopadu

státní svátek

23. prosince – 3. ledna

zimní prázdniny

31. ledna

pololetní prázdniny v Praze 8

24. – 28. února

jarní prázdniny v Praze 8

9. dubna – 13. dubna

velikonoční prázdniny a státní svátky

1. května

svátek práce

8. května

svátek práce

29. – 30. června

volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)

1. července – 31. srpna

hlavní prázdniny

 

 

Třídní schůzky

Konzultace ve třech

4. září

18. – 22. listopadu

3. února

14. – 17. dubna

 

 

Oborové dny

pro II. stupeň

10. září

představení oborů

10. září 18:00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro 9. ročník

11. září 18:00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro II. stupeň

27. září

1. oborový den (výjezd za poznáním)

16. října

2. oborový den (výjezd za poznáním)

4. listopadu

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

24. března

3. oborový den (výjezd za poznáním)

7. dubna

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

29. dubna

4. oborový den (výjezd za poznáním)

11. – 15. května

termín odevzdání oborových prací (i prezentací) žáků 9. tříd

18. května

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 9. tříd

28. května

mezní termín odevzdání opravených oborových prací žáků 9. tříd

8. června

veřejné obhajoby prací žáků 9. tříd

 

 

Některé akce školy:

 

2. září

První zvonění – slavnostní zahájení školního roku

16. - 20. září

Týden sportu, turistiky, brannosti a kultury

7. října

Narozeninový den školy

25. října

Slavnostní shromáždění školy k 28. říjnu 1918

15. listopadu

Slavnostní shromáždění školy k 17. listopadu 1939 a 1989

29. listopadu

Adventní tvoření (15-18 hod.)

10. prosince

Vánoční trh (16-18 hod.)

19. - 25. ledna

Lyžařský výcvik

4. a 6. února

Ďáblický slavíček (hudební soutěž)

3. března

Ďáblické vajíčko (recitační přehlídka)

26. března

Jarní petrklíč

5. května

Slavnostní shromáždění školy k slavným májovým dnům 1945

2. června

Atletické závody II. stupeň

5. června

Atletické závody I. stupeň

24. června

Slavnostní shromáždění školy

26. června

Poslední zvonění – slavnostní zakončení školního roku

 

 

Další důležité termíny:

30. září – 3. října

sběr papíru

2. – 5. prosince

sběr papíru

10. – 13. února

sběr papíru

20. února

den otevřených dveří v ZŠ i MŠ

30. března – 2. dubna

sběr papíru

20. – 21. dubna

zápis do 1. ročníku ZŠ

14. dubna

přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (1. termín)

16. dubna

přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (1. termín)

15. dubna

přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (2. termín)

17. dubna

přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (2. termín)

22. a 24. dubna

fotografování tříd ZŠ a MŠ

30. dubna

předškolák

7. května

předškolák

14. května

předškolák

18. – 31. května

výpravy za poznáním – I. stupeň

15. června

schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

22. – 23. června

dny třídy

Kalendář akcí