Organizace školního roku

19. ledna

ukončení klasifikace v ZŠ za 1. pololetí

31. ledna

vydání vysvědčení za 1. pololetí

15. června

ukončení klasifikace v ZŠ za 2. pololetí

29. června

vydání vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Prázdniny a dny volna:

28. září

státní svátek

29. září

volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)

26. – 27. října

podzimní prázdniny

28. října

státní svátek

17. listopadu

státní svátek

22. prosince

volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)

23. prosince – 2. ledna

zimní prázdniny

2. února

pololetní prázdniny v Praze 8

12. – 16. února

jarní prázdniny v Praze 8

29. března – 2. dubna

velikonoční prázdniny a státní svátky

30. dubna

volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)

1. května

svátek práce

7. května

volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)

8. května

svátek práce

2. července – 31. srpna

hlavní prázdniny

 

 

Třídní schůzky

Konzultace ve třech

13. září

20. – 23. listopadu

7. února

13. – 19. dubna

 

 

Oborové dny

pro II. stupeň

15. září

představení oborů

15. září 18:00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro 9. ročník

18. září 18:00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro II. stupeň

27. září

1. oborový den (výjezd za poznáním)

19. října

2. oborový den (výjezd za poznáním)

28. listopadu

7. h. – kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

14. března

3. oborový den (výjezd za poznáním)

5. dubna

5.-6. h. – kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

20. dubna

4. oborový den (výjezd za poznáním)

23. dubna – 2. května

termín odevzdání oborových prací (i prezentací) žáků 9. tříd

17. května

4.-6. h. – kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 9. tříd

24. května

mezní termín odevzdání opravených oborových prací žáků 9. tříd

7. června

veřejné obhajoby prací žáků 9. tříd

 

 

Některé akce školy:

 

4. září

První zvonění – slavnostní zahájení školního roku

6. října

Narozeninový den školy, Slavnostní zahájení provozu nové budovy školy

25. října

Slavnostní shromáždění školy k 28. říjnu 1918

16. listupadu

Slavnostní shromáždění školy k 17. listopadu 1939 a 1989

1. prosince

Adventní tvoření (15-18 hod.)

7. prosince

Vánoční trh se zpěvy (16-18 hod.)

30. leden

Ďáblický slavíček (hudební soutěž)

8. února

Ďáblické vajíčko (recitační přehlídka)

22. března

Jarní petrklíč

4. května

Slavnostní shromáždění školy k slavným májovým dnům 1945

5. června

Atletické závody II. stupeň

8. června

Atletické závody I. stupeň

27. června

Slavnostní shromáždění školy

29. června

Poslední zvonění – slavnostní zakončení školního roku

 

 

Další důležité termíny:

9. – 12. října

sběr papíru

11. – 14. prosince

sběr papíru

26. února – 1. března

sběr papíru

9. – 10. dubna

zápis do 1. ročníku ZŠ

12. dubna

příjimací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (1. termín)

13. dubna

příjimací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (1. termín)

16. dubna

příjimací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (2. termín)

17. dubna

příjimací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (2. termín)

26. – 27. dubna

fotografování tříd ZŠ a MŠ

25. dubna

předškolák

2. května

předškolák

9. května

předškolák

21. května – 3. června

školy v přírodě – I. stupeň

11. – 14. června

sběr papíru

13. června

schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

25. – 26. června

dny třídy

Kalendář akcí