Organizace školního roku

18. ledna 2019

ukončení klasifikace v ZŠ za 1. pololetí

31. ledna 2019

vydání vysvědčení za 1. pololetí

14. června 2019

ukončení klasifikace v ZŠ za 2. pololetí

28. června 2019

vydání vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Prázdniny a dny volna:

28. září

státní svátek

26. října

volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)

28. října

státní svátek

29. – 30. října

podzimní prázdniny

17. listopadu

státní svátek

21. prosince

volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)

22. prosince – 2. ledna

zimní prázdniny

1. února

pololetní prázdniny v Praze 8

18. – 22. února

jarní prázdniny v Praze 8

18. dubna – 22. dubna

velikonoční prázdniny a státní svátky

1. května

svátek práce

8. května

svátek práce

2. července – 31. srpna

hlavní prázdniny

 

 

Třídní schůzky

Konzultace ve třech

5. září

19. – 23. listopadu

6. února

11. – 17. dubna

 

 

Oborové dny

pro II. stupeň

6. září

představení oborů

14. září 18:00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro 9. ročník

17. září 18:00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro II. stupeň

27. září

1. oborový den (výjezd za poznáním)

19. října

2. oborový den (výjezd za poznáním)

5. listopadu

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

26. března

3. oborový den (výjezd za poznáním)

1. dubna

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

25. dubna

4. oborový den (výjezd za poznáním)

6. – 14. května

termín odevzdání oborových prací (i prezentací) žáků 9. tříd

16. května

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 9. tříd

23. května

mezní termín odevzdání opravených oborových prací žáků 9. tříd

6. června

veřejné obhajoby prací žáků 9. tříd

 

 

Některé akce školy:

 

3. září

První zvonění – slavnostní zahájení školního roku

10. - 14. září

Týden sportu, turistiky, brannosti a kultury

5. října

Narozeninový den školy, Slavnostní zahájení provozu nové budovy školy

25. října

Slavnostní shromáždění školy k 28. říjnu 1918

16. listopadu

Slavnostní shromáždění školy k 17. listopadu 1939 a 1989

30. listopadu

Adventní tvoření (15-18 hod.)

4. prosince

Vánoční trh (16-18 hod.)

5. a 7. února

Ďáblický slavíček (hudební soutěž)

5. března

Ďáblické vajíčko (recitační přehlídka)

21. března

Jarní petrklíč

3. května

Slavnostní shromáždění školy k slavným májovým dnům 1945

4. června

Atletické závody II. stupeň

7. června

Atletické závody I. stupeň

26. června

Slavnostní shromáždění školy

28. června

Poslední zvonění – slavnostní zakončení školního roku

 

 

Další důležité termíny:

8. – 11. října

sběr papíru

10. – 13. prosince

sběr papíru

11. – 14. února

sběr papíru

28. února

den otevřených dveří v ZŠ

1. – 4. dubna

sběr papíru

8. – 9. dubna

zápis do 1. ročníku ZŠ

11. dubna

přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (1. termín)

12. dubna

přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (1. termín)

15. dubna

přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (2. termín)

16. dubna

přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (2. termín)

4. – 5. dubna

fotografování tříd ZŠ a MŠ

2. května

předškolák

9. května

předškolák

16. května

předškolák

20. května – 2. června

školy v přírodě – I. stupeň

12. června

schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

24. – 25. června

dny třídy

Kalendář akcí