Vyhlášení dne volna 26. 10. 2018

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali na zářijových třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek školy - z organizačních důvodů vyhlašuji volný den na pátek 26. října 2018 (tzv. ředitelské volno - § 24, odst. 2 školského zákona).

V tento den se v ZŠ nebude vyučovat. Škola zůstane uzavřena. Upozorňujeme, že v tento den školní jídelna při ZŠ nevaří, není nárok na dotovaný oběd.

Zájmové kroužky Střediska volného času naší školy v tento den také nebudou. Počet lekcí zájmových kroužků za pololetí tím nebude dotčen. Obdobně nebudou probíhat ani jiné nájmy (tělocvičny, učebny).

Na výše uvedený volný den navazuje víkend se státním svátkem 28. října a dvoudenní podzimní prázdniny.

Mateřská škola tento den zůstane v provozu.

S pozdravem

Mgr. Josef Buchal

Kalendář akcí