Stravné pro školní rok 2019-2020

Od 1. září dochází ke změnám cen stravného ve školní jídelně základní školy i v jídelně mateřské školy. 

Cena se stanovuje podle věku dítěte.

Skupina strávníků

Cena za 1 oběd

6 – 10 let

32 Kč

11 – 14 let

34 Kč

15 a více let

37 Kč

Skupina strávníků

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

3- 6 let

9 Kč

25 Kč

9 Kč

43 Kč

7 let

9 Kč

32 Kč

9 Kč

50 Kč

 Stravné je splatné vždy do 20. dne kalendářního měsíce předcházející měsíci, za které se stravné platí.

ŠKOLNÍ JÍDELNA MÁ ODLIŠNÝ ÚČET OD ÚČTU ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNY. Z ÚČTU ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNY NELZE HRADIT STRAVNÉ.

Kalendář akcí