První oborový den 2019-2020

České Lázeňství – Karlovy Vary

Mezinárodní filmový festival, oplatky, Vřídlo, Becherovka, Moser, Grandhotel Pupp, car Petr Veliký… To jsou některé pojmy, které se nejen Čechům, ale i cizincům z celého světa vybaví v souvislosti s jedním českým lázeňským městem – Karlovými Vary. Je tedy zřejmé, že v rámci naší oborové skupiny České lázeňství jsme toto lázeňské město rozhodně nemohli při svých putováních vynechat. 27. září 2019 jsme se Karlovy Vary vydali prozkoumat na vlastní oči, uši i chuť…

Exkurzi jsme zahájili prohlídkou návštěvnického centra karlovarské likérky Becherovka. Nejprve jsme zhlédli krátký dokument, jenž nás seznámil s minulostí i současností firmy, následně jsme si prohlédli historickou část expozice, kde jsme se seznámili s nejvýznamnějšími osobnostmi rodiny Becherů. V další části expozice jsme mohli vidět, jak se proměňovalo firemní logo, vzhled lahví, postupy při výrobě tohoto nápoje, také jsme mohli přičichnout k některým bylinám, z nichž se Becherovka vyrábí (mimochodem, recept je dosud tajný a jeho přesné složení znají pouze dva lidé).

Následovala procházka lázeňským centrem s několika zastávkami. Před hotelem Thermal jsme si povídali o světoznámém Mezinárodním filmovém festivalu. Další zastávky následovaly před kamennou Mlýnskou kolonádou, v areálu dřevěné Tržní kolonády, také jsme se prošli funkcionalistickou Vřídelní kolonádou. Na kolonádách  si každý mohl pořídit fotky, představili jsme si významné prameny, jejich léčivé účinky, jakož i jejich využití při lázeňské léčbě. V areálu tržní kolonády jsme si připomněli pověst o založení Karlových Varů Karlem IV. Gejzír vřídla v areálu Vřídelní kolonády jsme bohužel neviděli, neboť pavilon je delší dobu uzavřený. To již ale naše procházka pokračovala ke karlovarskému městskému muzeu. Zde jsme absolvovali prohlídku na téma historie města a lázeňství. Žáci měli možnost pracovat s pracovními listy u jednotlivých exponátů, využívali popisků u obrazů a dalších předmětů, nad velkým modelem města mohli porovnat současnou podobu Karlových Varů s jejich podobou v 16. století.

Po prohlídce muzea jsme se přesunuli k nedalekému nejluxusnějšímu a nejslavnějšímu hotelu, a to ke Grandhotelu Pupp, kde jsme se seznámili s jeho historií a významnými návštěvníky. To se již čas značně nachýlil a byl čas na návrat do Ďáblic.

Závěrem je nutné podotknout, že během naší exkurze jsme rozhodně nestihli navštívit všechna místa, která v Karlových Varech návštěvníky k prohlídce lákají, ale doufáme, že žáci alespoň trochu nasáli jedinečnou atmosféru těchto prestižních lázní.  

Mgr. Tomáš Novotný

České hory

Pro 1. oborový den, který se uskutečnil 27. 9. 2019, bylo stanoveno téma Krušné hory – Klínovec. V 6:45 jsme se sešli před školou, o něco později přijel autobus. Spolu s lázeňským oborem jsme nasedli a v 7:00 jsme vyjeli. Cesta i s přestávkou a mírnými dopravními komplikacemi trvala něco přes tři hodiny. Cestou jsme vysadili lázeňský obor v Karlových Varech. Dále jsme jeli přes Jáchymov, kde jsme viděli budovu lázní a starou důlní věž. O kus výš nás zastihlo pověstné nevyzpytatelné horské počasí, a to mlha. Ta nás i později provázela celý výlet, takže když jsme projížděli okolo Božího Daru, nebylo vůbec nic vidět. Autobus nás vysadil na parkovišti pod Klínovcem, kde už byl další postup na nás. Poté, co jsme zdolali vrchol Klínovce, jsme měli šanci vidět rozhlednu, na kterou jsme ale nešli, protože kvůli mlze by nebylo nic vidět. Zde jsme si pověděli něco málo o značení cest. Cesta z Klínovce byla o něco příjemnější než cesta na vrchol a i kombinace cesty lesem s mlhou působila krásně. Po nějaké době jsme došli na parkoviště a vyjeli zpět. Cestou jsme v Karlových Varech opět vyzvedli lázeňský obor a vyrazili jsme zpět do Prahy. Návrat byl o něco delší kvůli dopravním komplikacím na území Prahy, ale i přesto jsme se moc nezdrželi oproti plánu návratu.

Jakub Ruth

Příroda v Praze

V pátek 27. září se naše oborová skupina sešla v plném počtu před školou. Městskou hromadnou dopravou jsme dorazili na zastávku Hládkov. Zde v parku Maxe van der Stoela začalo naše putování po parcích a krásách Prahy. Cesta nás zavedla pod Hrad, kde jsme procházeli malebnými uličkami. Vzhledem k obrovské frontě před Pražským hradem jsme se rozhodli, že půjdeme jinou cestou, po Zámeckých schodech.

Došli jsme do Valdštejnské zahrady, kde žáci obdivovali krásné jezírko s velkými kapry, a viděli jsme albínské pávy, kteří se pohybovali volně po parku. Potom naše kroky směřovaly na Kampu, kde jsme se v parku nasvačili. Naše cesta nás dál zavedla až na Újezd, kde jsme nastoupili do lanovky vedoucí na Petřín. Někteří z žáků jeli lanovkou poprvé v životě. Šli jsme se podívat na rozhlednu a potom jsme prošli růžovou zahradou až do zahrady Kinských. Posledním parkem naší cesty byl park Sacré Coeur, který nás dovedl až k obchodnímu centru Nový Smíchov, kde jsme se naobědvali.

Žáci navštívili zajímavá místa a parky v Praze a všem se naše putování velmi líbilo.

manželé Zemanovi

Green rebels

Dne 27. 9. 2019 se konal náš první oborový den. Naše skupina se zaobírá ekologií a problémy ve světě. V tento den k nám přišla paní z organizace, která se zabývá problémy souvisejícími s přírodou. Měla pro nás připravenou prezentaci a hovořila o problémech, které ve světě jsou. Také si pro nás připravila úkoly do skupin. Po programu jsme si odpočinuli a poté jsme vymysleli několik řešení, jak bychom mohli pomoct ekologii ve škole. Napadlo nás například třídění odpadu nebo ušetření papíru při testech. Nakonec jsme si odhlasovali nápad, že každý, kdo chodí do školní jídelny, si řekne, kolik chce nandat jídla. Zjistili bychom, kolik jídla se spotřebuje před tím, než započneme náš plán a poté kolik se spotřebuje potravin po našem plánu, který by trval přibližně půl roku. Tento nápad chceme uskutečnit do konce školního roku 2019, popřípadě do konce roku školního. Po domluvě skončil náš program, rozloučili jsme se a šli domů.

Eliška Krumpová

Jak se dělá divadlo

Dne 27. 9. 2019, tedy v předvečer státního svátku, jsme byli v pražském divadle Minor. Zde se nás ujala lektorka a herečka Michaela Váňová. Ta nám vysvětlila, jak divadlo funguje a co je to herectví a tak dále. Poté nás Míša vzala do sálu, kde probíhala zkouška nové hry Zá-to-pek! Na scéně byl pes inspicienta a další herci. V této hře účinkují jak herci, tak i loutky. Poznali jsme pana režiséra a pana inspicienta, který má vše v divadle na starosti - aby bylo vše v pořádku a zajištěno. Po bocích jeviště je portál. Zde čekají herci na svůj výstup.  S Míšou jsme si poté ještě zahráli na novináře a tiskovou konferenci. My jsme vymýšleli otázky a Míša nám odpovídala. Bylo to skvělé. Děkujeme paní učitelky.

Daniel Krauz

Vodní sporty - Paddleboardy Žluté lázně

Dne 27. 9. 2019 se uskutečnil náš první oborový den. Naše oborová skupina se nazývá Vodní sporty a prvním tématem byl paddleboarding. Na paddleboardy jsme se vydali do Žlutých lázní, které se nacházejí v Praze 4 u řeky Vltavy.

Vzhledem k nízké kapacitě sportoviště jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna skupina byla pod dohledem pana učitele Miščíka a druhá pod mým dohledem. 

Na paddleboardech jsme absolvovali okruh směrem k Vyšehradu a rybářskou zátokou podél botelu Racek zpět. Bohužel jsme se nevyhnuli ani pádu do vody a celkem 4 z 20 dětí okusily chladnou vodu Vltavy, jelikož je zradila jejich stabilita.

Po skončení oborového dne jsme se vydali zpět do Ďáblic a cestou jsme se ještě zastavili pro něco dobrého za odměnu. Dle dětí i z pohledu nás považuji první oborový den za zdařilý a velmi zábavný.

Mgr. Kamila Dunajová

Zajímavá povolání

V prvním oborovém dni se členové skupiny Zajímavá povolání seznámili s různými druhy online povolání. Cílem bylo žáky seznámit s možnostmi poctivé práce přes internet.

Existuje velmi mnoho alternativ, které mohou být řešením, např. pro studenty, cestovatele, nebo jiné osoby, které si z různých důvodů zvolily práci doma, nebo na částečný úvazek.

V oborovém dni si žáci ve skupině vytvořili tzv. mentální mapu a kresbu, která jim pomohla představit si a shrnout si, jaká online povolání se jim nabízí.

První oborový den byl spíše takovým úvodním setkáním do dané problematiky. V příštích oborových dnech se těšíme na exkurze.

Sunčica Novaković

ĎÁBLICE – OBEC, VE KTERÉ ŽIJU / CHODÍM DO ŠKOLY

První oborový den jsme zahájili v kapli Nejsvětější trojice a svatého Václava, kde jsme si poslechli výklad o založení obce a o rytířském řádu křižovníků s červenou hvězdou, který je s historií Ďáblic pevně spjat. Prohlédli jsme si kapli i okolí zámečku.

Po prohlídce jsme se vydali do centra obce – do nového Obecního domu na úřad naší městské části. V kulturním sálu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina vypracovávala za pomoci internetu pracovní list a druhá skupina šla navštívit úřad – podatelnu, odbor vnitřní správy, finanční odbor, paní tajemnici a nakonec i pana místostarostu. Dozvěděli jsme se, co kdo má na starost, na koho se můžeme s čím obrátit, jak obec hospodaří, kam až sahají hranice katastru Ďáblic a kam sahaly dříve. Poté se skupiny vyměnily. Na závěr jsme se zase všichni sešli v kulturním sále, kde jsme společně probrali pracovní list. A pak už byl čas vrátit se do školy na oběd…

Snad se žákům náš první oborový den líbil a těší se na další.

Simona Dvořáková a Martin Mošnička

 

Kalendář akcí