První oborový den

Významná místa českých dějin

Dne 27. září 2018 se konal první oborový den, v jehož rámci se skupina Významná místa českých dějin vydala na exkurzi Pražského hradu.

V první části naší výpravy jsme se věnovali 100. výročí vzniku Československé republiky, které si letos připomínáme. Navštívili jsme výstavu Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu, kde žáci mohli obdivovat nejvyšší státní vyznamenání (např. řád Bílého lva), uniformy některých bývalých prezidentů, hraniční patník z doby první republiky, jídelní soupravu prezidenta Tomáš G. Masaryka, barokní stůl používaný Reinhardem Heydrichem, celou řadu návrhů na podobu státní vlajky, limuzínu věnovanou A. Čepičkovi J. V. Stalinem, houfnici s katafalkem, na němž byla vezena rakev TGM a o mnoho let později i Václava Havla, list nechvalně proslulé mnichovské dohody, poničené sako Jana Kubiše, které měl na sobě v den spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora,  hokejový dres z vítězného mistrovství světa roku 2010 podepsaný Jaromírem Jágrem a mnoho dalšího.

Následně jsme se přesunuli do Starého královského paláce, prohlédli si reprezentativní Vladislavský sál, Starou sněmovnu i Ludvíkovo křídlo, kde vlastně začala třetí pražskou defenestrací třicetiletá válka. Nejzajímavějším bodem však nepochybně byla prohlídka katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ukázali jsme si, které části chrámu vznikly již ve středověku a které byly dostavovány později v průběhu mnoha staletí až do jeho slavnostního otevření u příležitosti václavského milénia roku 1929 (tehdejší historiografie soudila, že k vraždě sv. Václava došlo již roku 929). Vysvětlili jsme si základní stavební prvky katedrály (systém věnce kaplí, trojlodní systém, gotická klenba, lomený oblouk, opěrný systém apod.) a zastavili se u stříbrné barokní hrobky sv. Jana Nepomuckého a posléze i u Svatováclavské kaple. V těchto místech původně stála románská rotunda s ostatky sv. Víta, jemuž byla tato sakrální památka zasvěcena. Při prohlídce exteriérů katedrály jsme rovněž mohli obdivovat působivou gotickou Zlatou bránu s mozaikou Posledního soudu. Zde jsme se vyfotili.

Závěrem jsme se prošli malebnou Zlatou uličkou a poté se již ubírali směrem do Ďáblic.

Žáci naší oborové skupiny opět dostali k dispozici učební listy s tematikou historie Pražského hradu, osmáci a deváťáci mají nyní čas promýšlet možná témata svých oborových prací. Věřím, že náplň prvního oborového dne žáky zaujala a odnesli si mnohé cenné poznatky.

Mgr. Tomáš Novotný

Pomáháme zvířatům

Dne 27. 9. 2018 byl v naší základní škole první oborový den ve školním roce 2018­­­­­/2019. Naše oborová skupina pod vedením paní učitelky Stoklasové a pana učitele Besskó -  Pomáháme zvířatům, která se bude zajímat o útulky a především jim pomáhat, zůstávala ve škole jenom proto, abychom vyráběli různé náramky, obrazy a mnoho dalších úžasných výtvorů. Proč jsme tohle všechno vyráběli? No proto, abychom mohli za tyto výtvory získat peníze na podporu osamělých pejsků a kočiček bez domova L. Pár minut po půl deváté, kdy nám začal oborový den, přišla ředitelka nadačního fondu „Pes v nouzi“, paní Eva Šteklová. Řekla nám, jak to v útulcích chodí, jak jim nadační fond pomáhá a dala nám i náhled do brzké budoucnosti. Příště chtějí založit i nadační fond „Kočka v nouzi“.  Další oborový den budeme mít v Trojském útulku. Všichni se tam opravdu moc těšíme.

Za oborovou skupinu Pomáháme zvířatům Daniel Krauz

Kulturní a myšlenkové dědictví křesťanské Evropy

Vzhledem k významnému svátku byl první den zaměřen na počátek křesťanství v Českých zemích s důrazem na Čechy. Proto prvním místem byl kostel zasvěcený sv. Václavovi na Smíchově, kde byla dohodnuta prohlídka s poměrně vyčerpávajícím výkladem (především o uspořádání kostela a jeho funkci a rovněž o varhanách včetně několika hudebních ukázek).

V další trase směrem k notorický známé bazilice sv. Jiří (mj. pohřbena sv. Ludmila, Václavova babička) a turisty přelidněné katedrále na Pražském hradě se postavily do cesty pražské Jezulátko a zejména matka Elekta. 

Mgr. Jiří Nebřenský

 

Výprava za ohroženými druhy zvířat v ZOO Tábor

Naše výprava započala na autobusové zastávce, kde se střetla s jinou výpravou. Ta razila za křesťanskými hodnotami, které si vyzkoušela hned na místě, když nám laskavě přenechala dopravní prostředek (nakonec jsme se ale vešli všichni). České dráhy nám připravily za zlevněné jízdné několik překážek včetně výluky, ale do Tábora jsme dorazili včas a v ZOO jsme byli už v 11 hodin.

Táborská ZOO je o něco menší než ta „naše“ pražská a nemá zastřešené pavilony. Ale počasí nám přálo, a tak si to všichni mohli projít i několikrát a nasbírat spoustu informací o ohrožených druzích zvířat. Lev pustinný, tygr usurijský, rys kavkazský, fosa madagaskarská a další. Hodně zaujal vlk arktický, hlavně proto, že ukořistil obal na fotoaparát jednoho z členů výpravy.

ZOO jsme opouštěli až v půl třetí, takže vedoucí výpravy věří, že každý má dostatek podkladů, aby zprávu z 1. oborového dne odevzdal co nejdříve a že si žáci 8. a 9. ročníků už rozmysleli témata.

Zdeňka Rumlová

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

První oborový den začal tím, že jsme se všichni sešli ve třídě 8. A. Povídali jsme si celkově o zdravém životním stylu, co všechno je jeho součástí a co nás všechno čeká. Tento den byla na programu návštěva bistra Vegg-go a Veganland, abychom ochutnali veganská či vegetariánská jídla. Vydali jsme se do galerie Harfa, kde se nacházelo první bistro. Jídlo bylo překvapivě chutné. Další návštěva byla v galerii Fénix, kde byl obchod s veganskými potravinami, saláty i hotovými jídly. Někteří si koupili jen malou pochutinu, jiní si dali salát či vegan špagety. Následoval návrat do školy, kde na většinu z nás čekalo další „papání“, a to oběd ve školní jídelně J

 

Mňam mňam, juchuu, hop J

Barbora Zabilanská + Radka Nosková

 

Oborová skupina Příroda v Praze

27. září se naše oborová skupina sešla před školou, aby zamířila k rybníku Labuť v Krči, kde začal náš turistický pochod. Cesta vedla Krčským lesem. Zastavili jsme se i v místním ZOOkoutku, kde bylo několik daňků a srn.

Žáci po celou dobu vyplňovali pracovní list, kde měli odpovědět na několik otázek. Odpovědi nalézali cestou.

Cesta nás zavedla až ke zřícenině hradu Nový hrádek, kde se žáci díky informačním panelům dozvěděli, jak byl královský hrad na přelomu let 1421-22 obléhán a dobyt husity, jaké rostliny tu rostly nebo jak vypadal tento hrad za doby Václava IV. Právě on hrad založil, pojmenoval ho Wenzelburg, po vzoru svého otce a „jeho“ Karlštejna, ale hrad vydržel jen pár let a název se neujal. Václav IV. na hradě dokonce v roce 1419 i zemřel.

Z hradu jsme se vydali ke studánce Václavka, která také nese název podle krále Václava IV. Naši cestu jsme zakončili u metra Chodov. Potom jsme se vydali zpět do školy. Počasí nám přálo a pro všechny to byla pěkná procházka lesem.

L. Zrzavá a J. Zeman

Tak trochu jiné umění

První oborový den jsme zahájili srazem všech účastníků v 8:40 před naší ZŠ v Ďáblicích. V počtu 19 žáků a dvou pedagogů jsme prostředky MHD společně vyrazili do Muzea Kampa na Malé Straně. Cesta trvala zhruba hodinu a na místo jsme dorazili včas. V 10 hodin začal workshop s lektorkou. Nejprve jsme po schodech vystoupali nahoru do věže, ze které byl krásný výhled na Vltavu, okolí a budovy muzea. Dozvěděli jsme se informace o muzeu, budově Sovových mlýnů, o jeho zakladatelce Medě Mládkové a udělali jsme si společnou fotku.

Poté jsme se přesunuli do galerie, kde nás lektorka provedla obrazy Františka Kupky a sochami Otto Gutfreunda. Dozvěděli jsme se informace o abstraktním umění a o kubismu. Některé obrazy a sochy jsme detailně prodiskutovali, mluvili jsme o tématech, která umělci (Kupka, Gutfreund) zpracovávali ve své tvorbě a zkoušeli jsme přijít na to, co některé obrazy znázorňují.

Poté jsme šli tvořit naše vlastní abstraktní díla. Celou skupinu jsme rozdělili do 6 menších skupin. Každá skupinka obdržela své vlastní téma na zpracování. Od lektorky jsme dostali papíry a pastelky. Témata/názvy byly následující: Skok do prázdna, Zpomalený plavání, Zářivý let, Zběsilý tanec, Temný boj a Horký běh. Skupinové tvoření všechny strhlo a za hodinu jsme již mohli diskutovat nad vlastními abstraktními obrazy, které se velmi vydařily. Hádali jsme možné názvy obrazů a povídali si o jejich provedení. Po ukončení workshopu jsme se na dvoře Sovových mlýnů nasvačili a vyrazili jsme zpět ke škole, kde jsme se rozloučili.

Mgr. Monika Kryhutová, Veronika Pařízková

Netradiční sportovní hry

Naše oborová skupina se 27. září sešla v 8 hodin ve dvoraně školy. Poté jsme se vydali  na sportoviště RC Tatra Smíchov. Tady se nás ujal pan Stanislav Král a poté také sportovní ředitel klubu pan Filip Vacek. Vyzkoušeli jsme si skládku, mlýn, nahrávku a nákopy. Řekli jsme si něco o pravidlech rugby, známých týmech jako jsou například All Blacks a také o známých hráčích, z České republiky ku příkladu pan Jan Macháček.

Nikoleta Domdjoni, IX.A

Kalendář akcí