První informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s nejaktuálnějšími informacemi a pokyny kompetentních orgánů k tzv. 1. fázi otevírání škol stanovujeme od 12. dubna v naší škole tato opatření:

Základní škola

Obnovení prezenční výuky na 1. stupni ZŠ v tzv. rotačním režimu:

  • lichý týden (12.-16. 4.): prezenčně 1.-3. třídy, distančně 4.-5.třídy,
  • sudý týden (19.-23. 4.): prezenčně 4.-5. třídy, distančně 1.-3. třídy.

V dalších týdnech dle uvedeného modelu.

Na 2. stupni pokračuje výuka v distančním režimu.

Mateřská škola

Obnovení prezenčního povinného předškolního vzdělávání ve skupinách o max. 15 dětech za dodržení režimových opatření.

 

V příštích dvou dnech zpracujeme další organizační opatření a pokyny k chodu školy a zveřejníme je na webu školy a v Bakalářích.

 

Praha 7. duben 2021

Za vedení školy

Mgr. Josef Buchal, Mgr. Tomáš Novotný, Mgr. David Pařík, Věra Dusová

Kalendář akcí

zápis do 1. ročníku ZŠ

osobní podání – recepce/kancelář – podatelna školy v čase od 9.00 – 15.00 hodin (vhodné domluvit si čas, s ohledem na zvýšený pohyb osob v budově školy, na čísle 601 214 827 nebo 283 911 049)

zápis do 1. ročníku ZŠ

osobní podání – recepce/kancelář – podatelna školy v čase od 9.00 – 15.00 hodin (vhodné domluvit si čas, s ohledem na zvýšený pohyb osob v budově školy, na čísle 601 214 827 nebo 283 911 049)

zápis do 1. ročníku ZŠ

osobní podání – recepce/kancelář – podatelna školy v čase od 9.00 – 15.00 hodin (vhodné domluvit si čas, s ohledem na zvýšený pohyb osob v budově školy, na čísle 601 214 827 nebo 283 911 049)

zápis do 1. ročníku ZŠ

osobní podání – recepce/kancelář – podatelna školy v čase od 9.00 – 15.00 hodin (vhodné domluvit si čas, s ohledem na zvýšený pohyb osob v budově školy, na čísle 601 214 827 nebo 283 911 049)