Pozvání na 117. výročí založení naší školy

Vážení přátelé ďáblické školy,

srdečně Vás zveme na malou oslavu (s velkým významem)

117. výročí založení naší školy.

Při této příležitosti zpečetíme spolupráci

s Pedagogickou fakultou UK v Praze

a zahájíme činnost Fakultní ďáblické školy.

Slavnost se koná

5. října 2018 od 9.30 hodin

na rynku před školou pod památnou lípou.

Za pracovníky a žáky školy

Mgr. Josef Buchal

Kalendář akcí

Lyžařský zájezd

Hotel U Zvonu – Dolní Dvůr 8

Žáci 7. ročníku a zájemci z 9. ročníku info schůzka 7. 1. 2019 v 18:00