Obhajoby oborových prací 2018

Závěr školního roku se přirozeně nese v duchu toužebného očekávání blížících se letních prázdnin, ale ještě předtím bylo nutné obhájit ročníkové oborové práce žáků 9. ročníku a vybraných osmáků. Naše společné celoroční snažení tak bylo 7. června korunováno veřejnými prezentacemi před komisemi složenými z pedagogů a posílenými o členky místního Spolku Parkán. Potěšil nás velký zájem blízkých, příbuzných, kamarádů a spolužáků, kteří přišli deváťáky a osmáky podpořit.

Koncept oborových dnů si klade za cíl připravit naše žáky nejen ke studiu na středních školách, ale do života vůbec. Věříme, že žáci získali nejen znalosti v daném oboru, ale i dovednosti důležité pro život v 21. století – schopnost vyrovnat se s určitou mírou stresu, schopnost dokázat se správně, kultivovaně a smysluplně vyjadřovat a prezentovat zadané téma. Jsme proto rádi, že k obhajobám naši deváťáci, a letos i deset osmáků, přistoupili z velké většiny velmi zodpovědně.

Všem úspěšným gratulujeme a pedagogům děkujeme za to, že se žákům po celý rok intenzivně věnovali.

Mgr. Tomáš Novotný

Kalendář akcí

KAVÁRNA PRO RODIČE

MŠ Kučerové – Praha Ďáblice v přízemí žluté budovy

Program setkání: vystoupení PhDr. Ladislavy Lažové, dětské psycholožky Téma: Šťastný školáček