Informace k zahájení prezenční výuky v 1. a 2. třídách od 18. 11. 2020

 • Žáci se učí podle běžných rozvrhů hodin, veškerou stanovenou výuku zajišťují příslušní třídní učitelé.
 • Výuka hudební výchovy bude realizována beze zpěvu. Výuka tělesné výchovy nebude probíhat v obvyklé podobě.
 • Výuka žáků 2. tříd bude realizována v hlavní budově základní školy (U Parkánu 17).
 • Třída 2.A se bude vzdělávat v učebně 3.A, třída 2.B se bude vzdělávat v učebně 3.B.
 • Provoz školní družiny bude probíhat ve stejných učebnách jako výuka.
 • Školní družina obnovuje svůj provoz pro všechny zapsané žáky 1. a 2. tříd od středy 18. listopadu v plném rozsahu. Tedy ranní družina od 6.30 do 7.40 a odpolední družina po skončení vyučování do 17. 00 hodin.
 • Žáky 1. tříd je možné vyzvedávat ihned po skončení vyučování (pokud nepůjdou na oběd), dále od 12.00 do 12.15 a od 15.00 do 17.00 hodin.
 • Žáky 2. tříd je možné vyzvedávat ihned po skončení vyučování (pokud nepůjdou na oběd), v pondělí od 13.00 hod, v úterý a ve středu podle rozvrhu dané 2. třídy, ve čtvrtek a v pátek od 12.00 do 12.15 a dále vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
 • Všichni strávníci prvních a druhých tříd mají od 18. listopadu přihlášené obědy do konce listopadu automaticky. Pokud se žák v tomto období stravovat nebude, je nutné, aby rodiče provedli odhlášení na stránkách www.strava.cz.
 • Pro jednotlivé třídy jsou vždy vyčleněny příslušné stoly.
 • Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy po celou dobu přítomnosti žáků ve škole s výjimkou doby stravování.
 • Veškerá činnost bude probíhat podle aktuálních epidemiologických opatření.

Kalendář akcí