Hodnocení žáků na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci ďáblické školy,

 

brzy budeme uzavírat školní rok 2019/20. Jeho druhé pololetí poznamenala mimořádná situace a všudypřítomná omezující opatření v souvislosti s ohrožením COVID-19. Vzhledem k nesourodým podmínkám pro domácí vzdělávání, s vědomím možné nejednoznačné objektivity při hodnocení žákovských výkonů podávaných v průběhu 2. pololetí bude vysvědčení za toto období významně zjednodušeno.

Způsob a podobu závěrečného hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsme stanovili na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Po zvážení mnoha nejrůznějších aspektů ovlivňujících průběh 2. pololetí a po dohodě s pedagogy ZŠ ředitel rozhodl o následujícím způsobu hodnocení:

 

Žáci 2. až 8. ročníku budou hodnoceni slovní formou následovně:

Žáci, kteří měli v průběhu 2. pololetí snahu zapojit se do distanční výuky, dle svých možností tak činili a do březnového vyhlášení mimořádného opatření ministrem zdravotnictví plnili své školní povinnosti, budou slovně hodnoceni pracoval.

Žáci, kteří se pravidelně aktivně v průběhu 2. pololetí zapojovali do distanční výuky a do březnového vyhlášení mimořádného opatření ministrem zdravotnictví plnili své školní povinnosti spolehlivě, budou slovně hodnoceni pracoval aktivně.

Ostatní žáci budou hodnoceni slovně vyhověl.

 

Žáci 9. ročníku budou hodnoceni standardně (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný) s ohledem na důležitost jejich závěrečného vysvědčení.

 

Žáci 1. ročníku budou hodnoceni rovněž standardně (1, 2, 3, 4, 5) s ohledem na skutečnost, že se jedná o významný mezník prvního vysvědčení.

 

Na konci školního roku převezmou žáci vysvědčení s jednou z výše uvedených formulací v jednotlivých předmětech. Vnímejme však mezi jednotlivými formulacemi hodnocení velmi tenkou hranici.

Uvědomujeme si, že jsou to rodiče, kteří mají aktuálně nejlepší přehled o skutečné práci svých dětí v rámci distanční výuky. Děkujeme všem rodičům, kteří oceňují a podporují své děti za přístup a výkon v průběhu pololetí.

Výsledky své dosavadní práce žáci bezpochyby zúročí v příštím školním roce, kdy se učivo tohoto pololetí upevní a bude na něj navázáno.

 

Stále doufáme, že předávání vysvědčení a s ním spojené vyhodnocení celého školního roku proběhne v rámci třídních kolektivů na konci školního roku 2019/2020 v pátek dne 26. června 2020. Konkrétní režim předávání vysvědčení se bude samozřejmě odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním postupu a programu, včetně termínů, budete informování na webových stránkách školy a prostřednictvím systému Bakaláři.

 

 

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy, Mgr. Tomáš Novotný, Mgr. David Pařík, zástupci ředitele školy

Kalendář akcí