Distanční vzdělávání ve Fakultní ďáblické škole

Právní rámec: Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022

„Vláda

I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.“

(…)

„4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení,“

(…)

„6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,“

(…)

„II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona;“

Distanční výuka

Účast v distanční výuce je ze školského zákona pro žáky povinná.

Veškeré informace budou žákům, popř. rodičům předávány v jednotném prostředí systému Bakaláři (Úkoly; Komens – Nástěnka, Zpráva; Dokumenty).

Na 1. stupni zůstává v platnosti týdenní plán dané třídy. Na 2. stupni bude výuka v jednotlivých předmětech zadávána příslušnými vyučujícími. Při realizaci distanční výuky budeme dbát rámce běžného rozvrhu třídy.

Harmonogram online výuky v rámci distančního vzdělávání (19. – 23. 10.)

Připravujeme jednotné prostředí pro online výuku – MS Teams. Nastavíme harmonogram online výuky profilových předmětů (Český jazyk, Matematika, cizí jazyky)

Zamýšlíme (neslibujeme) oddělit čas online výuky pro 1. a 2. stupeň.

V týdnu 26. – 30. října proběhnou podzimní prázdniny, respektive volné dny.

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do 10 let věku. Nově v žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení.

Mateřská škola zůstává v obvyklém provozu.

Provoz školní družiny se zrušuje.

Stravování ve školní jídelně nepřerušeno. Vedoucí ŠJ jednotně odhlásila všem žákům do konce října obědy. Všichni zájemci o odběr obědů (balíčky) si je mohou zpětně objednat (pokud možno obratem) obvyklým způsobem na www.strava.cz. Oběd se vydává u výdejního pultu na školním rynku. Žáci za obvyklou žákovskou cenu, smluvní-cizí strávníci vítáni, cena pro ně 69 Kč.

Jídelní lístek v příštím týdnu:

Pondělí: smažený sýr, brambory

Úterý: guláš, těstoviny

Středa: řízek, brambory

Čtvrtek: svíčková, knedlíky

Pátek: vepřo knedlo zelo (knedlík bramborový)

 

Pozor - všechno může být jinak!

Josef Buchal, Tomáš Novotný, David Pařík, Věra Dusová, Vlasta Poláčková, Marcela Mudrová

 

Kalendář akcí