Aktualita dne - návrat žáků 1. a 2. tříd do školy

Ze společné tiskové konference ministra školství R. Plagy a ministra zdravotnictví J. Blatného konané dne 11. 11. 2020 k návratu dětí do škol v tuto chvíli víme, že:

  • od 18. 11. 2020 se vrací žáci 1. a 2. tříd na prezenční výuku do škol
  • roušky budou povinné ve všech prostorách školy po celou dobu přítomnosti žáků ve škole
  • bude nastaven režim intenzivního větrání
  • výuka Hv bude realizována beze zpěvu
  • výuka Tv nebude probíhat v obvyklé podobě
  • školní jídelna bude v provozu s možností stravování v jídelně pro žáky účastnící se prezenční výuky
  • školní družina bude v provozu v homogenních skupinách (třídách), žáci v ŠD budou mít po celou dobu roušku

Další informace a pokyny od ministerstev očekáváme v pátek  13. 11.

Vedení školy

Kalendář akcí