Aktivity ve škole pro 1. stupeň v období od 25. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme všem respondentům, kteří se vyjádřili ve věci přihlašování svých dětí k nepovinné školní docházce 1. stupně od 25. května 2020. Z přihlášených žáků jsme vytvořili čtyři skupiny. Spolu s kritériem rozdělení dětí dle doby docházky jsme se snažili spojit děti do skupiny podle jejich ročníku, respektive věkově blízkých ročníků, tříd.

Opatření a organizace aktivit žáků 1. stupně ve škole organizujeme v souladu s materiálem MŠMT z 30. dubna 2020. Bedlivě a s očekáváním monitorujeme úvahy ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, které se týkají možných dalších uvolňování opatření v této mimořádné situaci.

Bližší informace pro rodiče přihlášených žáků jsou zaslány prostřednictvím systému Bakaláři.

S pozdravem

 

20. květen 2020

Josef Buchal, ředitel školy, Tomáš Novotný, David Pařík, zástupci ředitele

Kalendář akcí