Organizační práce ve třídách s TU

Konec vyučování:

1.-3. roč. v 11.40 hod.

4.-5. roč. ve 12.25 hod.

6.-7. roč. ve 13 hod.

8.-9. roč. ve 13.15 hod.
Dozory nad žáky:

7.40-8.00 u vchodu – šaten a na chodbách – pověření učitelé,
ostatní veškerý dohled nad žáky konají jejich třídní učitelé (přestávky, ŠJ, šatny při odchodu…)

Výdej oběda do 13.40 hodin

Kalendář akcí