Online konzultace ve třech

dle předem domluvených termínů a časů s třídním učitelem;

K3 (učitel, žák, rodič)

Kalendář akcí