Všechny události

středa 1. 1. 2020


čtvrtek 2. 1. 2020


pátek 3. 1. 2020


sobota 4. 1. 2020


neděle 5. 1. 2020


pondělí 6. 1. 2020


úterý 7. 1. 2020


středa 8. 1. 2020


čtvrtek 9. 1. 2020


pátek 10. 1. 2020


sobota 11. 1. 2020


neděle 12. 1. 2020


pondělí 13. 1. 2020


úterý 14. 1. 2020


čtvrtek 16. 1. 2020


pátek 17. 1. 2020


sobota 18. 1. 2020


neděle 19. 1. 2020


pondělí 20. 1. 2020


úterý 21. 1. 2020


středa 22. 1. 2020


čtvrtek 23. 1. 2020


pátek 24. 1. 2020


sobota 25. 1. 2020


neděle 26. 1. 2020


pondělí 27. 1. 2020


úterý 28. 1. 2020


středa 29. 1. 2020


čtvrtek 30. 1. 2020


pátek 31. 1. 2020


Volby do Školské rady

Dvorana základní školy

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávající Školské rady je třeba pro další 3 roky zvolit nové členy ŠR z řad zákonných zástupců žáků. Volební lístky obdrží rodiče na třídních schůzkách a volbu provedou osobně ve dvoraně ZŠ vhozením lístku do urny.

Velikonoční tvoření

Praha 8

Pro děti a dospělé budou ve dvoraně školy připraveny tvořivé dílny s velikonoční a jarní tematikou.