Všechny události

sobota 1. 12. 2018


neděle 2. 12. 2018


pondělí 3. 12. 2018


úterý 4. 12. 2018


středa 5. 12. 2018


čtvrtek 6. 12. 2018


pátek 7. 12. 2018


sobota 8. 12. 2018


neděle 9. 12. 2018


pondělí 10. 12. 2018


úterý 11. 12. 2018


středa 12. 12. 2018


čtvrtek 13. 12. 2018


pátek 14. 12. 2018


sobota 15. 12. 2018


neděle 16. 12. 2018


pondělí 17. 12. 2018


úterý 18. 12. 2018


středa 19. 12. 2018


čtvrtek 20. 12. 2018


pátek 21. 12. 2018


sobota 22. 12. 2018


neděle 23. 12. 2018


pondělí 24. 12. 2018


úterý 25. 12. 2018


středa 26. 12. 2018


čtvrtek 27. 12. 2018


pátek 28. 12. 2018


sobota 29. 12. 2018


neděle 30. 12. 2018


pondělí 31. 12. 2018


Volby do Školské rady

Dvorana základní školy

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávající Školské rady je třeba pro další 3 roky zvolit nové členy ŠR z řad zákonných zástupců žáků. Volební lístky obdrží rodiče na třídních schůzkách a volbu provedou osobně ve dvoraně ZŠ vhozením lístku do urny.

Velikonoční tvoření

Praha 8

Pro děti a dospělé budou ve dvoraně školy připraveny tvořivé dílny s velikonoční a jarní tematikou.