Žáci 7. a 8. ročníku na výstavě „Hironymus Bosch. Oživené vidění“

Ve středu 25. 4. 2018 se sešli milovníci umění ze sedmých a osmých tříd a vyrazili na návštěvu multimediální výstavy Hieronyma Bosche, jednoho ze zakladatelů vlámské školy. Výstava se konala v Křižíkově pavilonu na Výstavišti Praha.
Součástí výstavy byla místnost plná informací nejen o malíři, ale i o době, ve které žil a tvořil. Žáci tak měli možnost zasadit umělce do širších historických souvislostí. V této místnosti se též mohli vyfotit na pozadí výjevů z Boschových obrazů.
Hlavní program se však odehrával v temné místnosti, na plátna byly promítány různé motivy z obrazů tohoto vpravdě "surrealistického" umělce. Projekce byla chronologicky uspořádána podle známého triptychu Zahrada pozemských rozkoší. Viděli jsme tak Boschovu představu biblického zrození, očistce a pekla.
Program, ač poměrně krátký, jsme si všichni užili a po cestě zpět do školy živě diskutovali o scénách, které jsme viděli.

Bc. Jan Kruchina

Kalendář akcí