Vzpomínka (nejen) na májové dny roku 1945

Na jaře letošního roku si připomínáme již 73. výročí od konce druhé světové války v Evropě. A tak se v pátek 4. května 2018 i v Praze-Ďáblicích u školní lípy shromáždili žáci a zaměstnanci zdejší školy, aby společně vzpomněli na události, které se odehrály nejen v prvních květnových dnech roku 1945. Naši školu u této příležitosti poctil a potěšil svou návštěvou vzácný host, pan brigádní generál  ve výslužbě Miloslav Masopust, přímý účastník bojů na východní frontě.

Shromáždění bylo již v duchu tradice zahájeno nástupem státní a ďáblické vlajky na tóny husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Pan ředitel následně uvítal dalšího vzácného hosta, pana starostu Ing. Miloše Růžičku, a pozdravil všechny přítomné. Následně si přítomní vyslechli dvě významné písně, Kaťušu a Roll out the Barrel, jež si zpívali spojenečtí vojáci bojující na východní nebo západní frontě. Čestné místo na pódiu patřilo historickým vlajkám symbolizujícím čtyři vítězné mocnosti druhé světové války.

Účastníci byli také seznámeni se základními historickými událostmi, jež vedly k druhé světové válce, jakož i s průběhem tohoto nejničivějšího konfliktu v lidských dějinách, s jeho obětmi a něco málo se dozvěděli o některých hrdinech z řad Čechoslováků.

Poté již k shromáždění promluvil pan generál Masopust, který temperamentním proslovem sugestivně přiblížil své osobní válečné nasazení v rámci 1. československého armádního sboru pod velením Ludvíka Svobody a Karla Klapálka. Rovněž připojil několik vzpomínek na osvobozování Československa v letech 1944-1945. V závěru svého proslovu vyjádřil důležitost vztahu k rodné zemi, k vlasti. Za svá slova si vysloužil bouřlivý potlesk zaplněného školního rynku  a z rukou žáků druhé třídy i květinu.

Následoval krátký proslov pana starosty, v němž zdůraznil, že válka nepřichází z žádné světové strany, ale že je ukryta v lidech samotných, v jejich myšlení. Často se přiblíží velmi nenápadně, aby pak zničila i ty, kteří ji pomáhali vyvolat.

Slavnost uzavřela historická československá hymna a po jejím skončení odnesli vybraní žáci 8. ročníku se svými učiteli květinu k ďáblickému pomníku obětem první a druhé světové války.

Věříme, že si mnozí žáci ze shromáždění odnesli nejen poučení a zážitek ze setkání s aktivním pamětníkem závěrečných bojů druhé světové války, ale i mnoho podnětů k přemýšlení například o ceně, již naši předci museli zaplatit za to, abychom dnes žili ve svobodné zemi, v relativním blahobytu a hlavně v míru.

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele

Kalendář akcí