Volby do Školské rady

Dne 3. 2. 2020 ve dvoraně základní školy proběhnou volby do Školské rady.

Způsob konání:
Na třídních schůzkách rodiče obdrží volební lístky - při odchodu z budovy ZŠ vhodí lístek se zaškrtnutým kandidátem do urny ve dvoraně školy. Za každého žáka smí volit jen 1 z rodičů.
Kandidáti se mohou hlásit nejpozději do 26. 1. 2020 na adresu alena.votavova@skoladablice.cz
Kandidát uvede své jméno, příjmení, věk, povolání, adresu trvalého pobytu.

Je možno přidat vztah ke škole (ve které třídě dítě/děti) a stručné představení se (cca 200 slov) rodičovské veřejnosti.

 

Alena Votavová, předsedkyně Školské rady                         Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

 

Kalendář akcí