VIII.B v Rudolfinu

Poslední listopadový den navštívila třída VIII.B koncert v Rudolfinu. Poslechli jsme si Sinfoniettu Leoše Janáčka , kterou složil ve dvacátých letech 20. století. Původně měl složit pouze slavnostní fanfáru k VIII. všesokolskému sletu v roce1926, ale nakonec vytvořil skladbu o pěti větách. Bohatou melodikou, rytmem a českou notou uchvátila skladba posluchače tak, že při premiéře nebraly ovace a potlesk konce.

A jak jsme prožívali dopolední koncert v Rudolfinu v provedení České studentské filharmonie? Velký obdiv si zasloužili dirigenti Marko Ivanovič a Petr Kadlec, kteří nás celým koncertem a úskalími hudby provázeli. Se zájmem jsme sledovali hráče, protože někteří byli ve věku našich žáků. Dokonce jsme si zkusili naučit se některé rytmické motivy a pak je společně zazpívat s celým orchestrem. Viděli jsme pasáže, při kterých flétny napodobovaly vítr nebo violoncellisty, kteří velmi hbitě natrénovali rychlé pasáže, dokonce museli při nácviku pořádně posilovat prsty.

A jak jsme koncert hodnotili? Zcela upřímně někteří odpovídali, že tuhle hudbu zrovna neposlouchají, ale přesto ji vyslechli se zájmem, někteří se zaměřili na hráče a muzikanti z naší třídy v ní našli zalíbení. Na závěr bych chtěla naše žáky pochválit za výborné chování během celého programu.

Mgr. Jitka Stoklasová

Kalendář akcí