Vánoční besídka 3.A

Žáci třídy 3.A nacvičili program na vánoční besídku, který se skládal ze dvou částí. První část byla věnována narození Ježíška - scénky, básně a koledy připomněly tuto událost i zvyky spojené s vánočními svátky.

Druhá část ukázala, co ještě umí jednotlivci či skupiny. Úspěšná byla píseň Na té našé Hané, zpívaná v hanáckém nářečí. Druhá píseň byla ze seriálu Mach a Šebestová. Protože však žáci nejsou z 3.B, zpívali vlastní text. V programu zhlédli diváci tři tance. Tanec Malé kotě se naučily všechny děti, zatímco irský tanec zatančila jako sólo Valérie Čemusová. Dívky přidaly ještě tanec makaréna. Do programu byl zařazen také Pochod studentské legie skladatele Bedřicha Smetany. Tři žáci zahráli na hudební nástroj (kytara, flétna). Zazněly také verše s vánoční tematikou.

V týdnu od 10. do 14. 12. předvedla 3.A svůj program pětkrát ve škole a viděly jej tak všechny třídy prvního stupně ZŠ. Dne 13. 12. odpoledne byl program určen pro rodiče žáků 3.A a doplněn navíc o ukázky tanců letkis a ptáček, které si následně mohli vyzkoušet rodiče společně s dětmi. Odpoledne se opravdu vydařilo.

Mgr. Zdeněk Rajtr, třídní učitel 3.A

Kalendář akcí