Stravování žáků zařazených do distanční výuky

Organizace stravování žáků 2. stupně ve dnech jejich distančního vzdělávání:

  • Všem žákům bylo odhlášeno stravování na dobu jejich distančního vzdělávání, tzn.
  • žákům tříd 6.B, 7.B, 8.B, 9.B od 12. do 16. října 2020.
  • žákům tříd 6.A, 7.A, 8.A, 9.A od 19. do 24. října 2020.
  • Bude-li mít žák v distanční formě výuky zájem o stravování ve školní jídelně, přihlásí si obědy sám (www.strava.cz). Oběd na pondělí 12. 10. si objedná nejpozději do tohoto dne do 7.00 h.
  • Oběd bude vydáván v přenosném plastovém obalu v době od 11.00 do 11.30 hodin u historického vchodu do školy a strávník si ho odnese s sebou. Polévka a nápoj budou nahrazeny vyšší gramáží hlavního jídla. Obědy nebudou vzhledem k hygienickým rizikům vydávány do jídlonosičů.
  • Volba ze dvou jídel je zatím zachována.
  • Po skončení distanční výuky se vše vrátí do obvyklého stavu.

Školní jídelna nabízí i oběd do krabičky pro tzv. cizí strávníky v ceně 69 Kč. Objednávky domlouvejte s vedoucí školní jídelny Marcelou Mudrovou, jidelna@skoladablice.cz, telefon 601 21 48 29.

 

Marcela Mudrová, vedoucí školní jídelny

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Kalendář akcí