SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ V 1.B

Žáci 1. B jsou pracovití a učenliví. V polovině listopadu jsme ukončili práci s Živou abecedou.

V pátek  15. 11. 2019 jsme navázali na školní shromáždění u lípy u příležitosti státního svátku a slavnostní náladu jsme využili k předání velké učebnice SLABIKÁŘ pro 1. třídu. Žáci 9.B, kteří jsou celoročními garanty malých žáčků, přispěli svým upřímným přáním k pěknému průběhu akce. Při listování Slabikářem deváťáci nostalgicky zavzpomínali, prvňáčci lačně hledali nová písmena. Teď už nás opravdu čekají jiné věty než např. EMA MELE A SOLÍ MASO. Kdo to nestihl v pátek, dostal učební pomůcku dnes z rukou třídní učitelky.

Možná  některé děti dostanou pod stromeček svou první vlastní knížku.

Mgr. Magda Fuksíková, třídní učitelka 1.B

Kalendář akcí