Škola v přírodě třídy V.C v Plasnicích 27. 5.-1. 6. 2018

Třída V.C se vydala na školu v přírodě do Orlických hor. Na přání dětí jsme jeli vlakem a spali v chatkách. Ubytovaní jsme byli v areálu horské chaty Radost
v Plasnicích, kousek za vesnicí, u lesa, v pěkné přírodě. Na čerstvém vzduchu všem chutnalo, protože strava byla velmi dobrá. Tři pedagogičtí pracovníci připravili opravdu nabitý zážitkový program. V areálu je dřevěná salaš, kterou jsme si upravili jako „klubovnu“.

Po celou dobu pobytu jsme hráli etapovou hru Harry Potter a kámen mudrců. První večer byly děti za pomoci „moudrého klobouku“ rozděleny do čtyře družstev – kolejí (Nebelvír, Havraspár, Zmijozel, Mrzimor). V sedmi etapách soutěžila družstva o body – musela „nakoupit“ školní pomůcky do školy čar a kouzel, poslepu najít nástupiště, vyrobit koště a následně na koštěti létat, najít obra Trolla a míčkem ho zasáhnout, v noci najít v lese zraněného jednorožce. Nemohl chybět turnaj ve famfrpálu. Na závěr dostali „čarodějové“ podle umístění diplomy a sladkou odměnu. Nejcennější odměnou však byl kámen mudrců, který si všichni odnesli. To však byla jen část programu. Také jsme poznávali okolí. Vystoupili jsme na nejvyšší horu Orlických hor Velkou Deštnou ve výši 1.115 m. n. m. a nachodili při tomto výletu 9 km.

V Uhřínově jsme navštívili skanzen zaměřený na období středověku 13.-14. století. Byla to živá výuka dějin. V první části programu se žáci při zajímavém výkladu seznámili s archeologickým výzkumem, se způsobem života, oblékáním, výzbrojí. Prakticky si vyzkoušeli mletí obilí na kamenném mlýnku, zpracování lnu – lámání a vyčesávání, tkaní plátna, rozdělávání ohně křesadlem, střelbu z luku. Druhou částí byla prohlídka středověké vesnice, umístěné kousek za Uhřínovem. Prohlédli jsme si obytná i hospodářská stavení. Při výkladu jsme získali představu o tom, jak se tehdy na vesnici žilo a hospodařilo. V hliněné peci jsme si upekli placky z vlastnoručně namleté mouky.

Při dalším výletě jsme šli pěšky do Deštného (5 km) a navštívili muzeum řemesel a lyžování. Cestou tam jsme šli podle mapy, se kterou se předtím všichni seznámili.

Svoje umění mohly děti předvést při soutěži talent show. Obtížně se srovnává zpěv, hra na hudební nástroj a scénky. Ocenění proto zasloužili všichni odvážní, kteří vystoupili. Vyzkoušeli jsme diskusní hru na téma „špatný vtip“. Domů si žáci odvezli vlastnoručně upletený náramek přátelství. Poslední večer nemohla chybět diskotéka.

Žáci provedli přírodovědný průzkum místa pobytu a nejbližšího okolí. Přímo v areálu jsou chována hospodářská zvířata – koně, kozy, prasátka. Také ve skanzenu byly ovce a kozy. Děti se tak mohly se zvířaty seznámit opravdu zblízka, přímo se jich dotýkat.

Netradičními zážitky bylo zahájení a ukončení etapové hry v salaši, poslech Malé noční hudby v přírodě za svitu Měsíce při úplňku, zpěv u táboráku a noční etapa hry (hledání jednorožce).

Víc už se do šesti dnů opravdu nevešlo. Domů si děti odvezly mnoho zajímavých zážitků.

Mgr. Zdeněk Rajtr, třídní učitel V. C

Kalendář akcí

KAVÁRNA PRO RODIČE

MŠ Kučerové – Praha Ďáblice v přízemí žluté budovy

Program setkání: vystoupení PhDr. Ladislavy Lažové, dětské psycholožky Téma: Šťastný školáček