První zvonění zahájilo nový školní rok

Po letních prázdninách opět škola otevřela svoje brány a do svého náručí přijala 46 nových žáků 1. ročníku. Nejmladší žactvo uvítaly jejich paní učitelky a nejstarší spolužáci z obou 9. tříd. Pro každého novopečeného prvňáčka nachystali slunečnice s kominíčkem pro štěstí.

Po tónech české státní hymny shromážděné žáky, jejich rodiče, pracovníky školy a další hosty přivítal a oslovil pan ředitel. Za MČ Praha-Ďáblice přítomně pozdravil pan místostarosta Ing. Jan Hrdlička a několik milých slov připojila i bývalá paní učitelka ďáblické školy Libuše Smažíková.

Společné zahájení školního roku bylo výbornou příležitostí pro slavnostní odhalení nového školního loga, na jehož podobě se v průběhu jara minulého školního roku podíleli žáci. Autorka vítězného návrhu za odměnu obdržela speciální limitované tričko právě s novým logem. Stejné tričko z rukou pana ředitele dostala i nejmladší žákyně a nejstarší žák.

Potom se rozezněl v rukách pana školníka zvon a prvňáci se v doprovodu svých patronů z 9. tříd vydali se svými paními učitelkami do učeben. Za nimi průvodem kráčeli do svých tříd i ostatní žáci a pedagogové.

Nový školní rok 2019/2020 začal.

Mgr. Tomáš Novotný

 

Kalendář akcí