Planeta 3000 - unikátní vzdělávací pořad - Barma

V úterý se vydali žáci celého druhého stupně do KD Ládví na vzdělávací pořad o Barmě. Program, který vytváří známý cestovatel Adam Lelek, je velmi moderně pojat. V rychlém sledu se střídají výstupy konferenciérů, videa, fotografie i názorné mapy.

Žáci se dozvěděli základní geografické informace, seznámili se s historií Barmy. Pozornost byla věnována také buddhismu, který je většinovým náboženstvím v zemi.  Viděli jsme fantastické fotografie i videosekvence nádherné přírody, rostlin i zvířat.

Adam Lelek je známý zejména tím, že dokáže proniknout mezi domorodé kmeny, které jinak cizince nepřijímají. Viděli jsme tak unikátní záběry „pavoučích žen“ či vymírajícího národa Mokenů, což jsou kočovníci neustále žijící ve svých lodičkách.

O tom, že  pořad byl zajímavý, svědčil bouřlivý potlesk vyprodaného sálu.

Mgr. Viktor Černohorský

Kalendář akcí