Open House Praha 2020 v ďáblické škole

I v letošním roce se ďáblická škola zapojila do festivalu Open House Praha, který se však ze známých důvodů neuskutečnil v květnových dnech, ale proběhl v náhradním termínu, a to ve dnech 5. a 6. září 2020.  Budova základní školy se návštěvníkům, zájemcům nejen o architekturu, otevřela v sobotu 5. září od 10 do 18 hodin.

Návštěvníci si prostřednictvím komentovaných prohlídek mohli během celého dne prohlédnout plány budovy a na fotografiích porovnávat stav objektu před rekonstrukcí s jeho současnou podobou. Také mohli vidět fotografie z poslední generální rekonstrukce školy dokončené v roce 2017. Jejím autorem je kancelář Ing. arch. Václava Škardy. Přístupná byla dvorana školy, střecha dvorany, střešní botanická učebna s mimořádným výhledem na Ďáblice a jejich okolí, ředitelna a kanceláře, sborovna, respirium, tři vybrané učebny, každá reprezentující dobu svého vzniku, některé společné prostory, knihovna a jídelna, kde mohli zájemci ochutnat tradiční české buchty.

Návštěvníci mohli poznat nejen architekturu školní budovy a její specifika v průběhu historických období, ale zejména mohli poodhalit možnosti využití budovy a jejího vybavení ve školním provozu.

Školu v průběhu soboty navštívilo takřka 50 dospělých osob, což je méně než v loňském roce, ale i tak nás zájem veřejnosti potěšil. Oceněním jsou četné pozitivní reflexe, některé i zaznamenané do připravované školní kroniky.  

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy

 

Kalendář akcí