Opatření ředitele školy k aktuálnímu Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 9. 9. 2020 s účinností ode dne 10. září 2020

Všichni žáci budou od 10. září 2020 do budovy základní školy (včetně žáků 2. ročníku v budově MŠ) vstupovat s nasazenou rouškou na ústech a nose. Tuto roušku budou používat ve všech společných prostorách školy s výjimkou učeben a ve školní jídelně v době konzumace.  

Děti ani zaměstnanci v mateřské škole roušku používat nemusí.

 

Podrobnosti k výše uvedenému viz

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

 

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Kalendář akcí