Obhajoby oborových prací 2019

Červen je měsícem vytouženého očekávání blížících se letních prázdnin. Ještě je ale nutné splnit mnoho povinností, mezi které patří i obhajoba ročníkových oborových prací žáků 9. ročníku a vybraných osmáků. Společné celoroční snažení žáků a jejich učitelů tak bylo 6. června korunováno veřejnými prezentacemi před komisemi složenými z pedagogů a posílenými o členy místního Spolku Parkán. Zájem blízkých, příbuzných, kamarádů a spolužáků, kteří přišli deváťáky a osmáky podpořit, nás velmi potěšil.

Celý koncept oborových dnů si klade za cíl připravit naše žáky nejen ke studiu na středních školách, ale do života vůbec. Věříme, že žáci získali nejen znalosti v daném vybraném oboru, ale i dovednosti důležité pro život v 21. století – schopnost vyrovnat se s určitou mírou stresu, schopnost dokázat se správně, kultivovaně a smysluplně vyjadřovat a prezentovat zadané téma, schopnost dlouhodobě pracovat na zadaném tématu práce. Jsme proto rádi, že k obhajobám deváťáci a vybraní osmáci přistoupili z velké většiny velmi zodpovědně.

Všem úspěšným žákům gratulujeme a pedagogům děkujeme za to, že se žákům po celý rok intenzivně věnovali.

Mgr. Tomáš Novotný

 

Kalendář akcí