Lidice – kronika jedné vesnice

Dne 17. 2. 2020 se žáci 9. ročníku zúčastnili historické exkurze v Památníku Lidice, kde byl pro ně připraven multimediální vzdělávací program s odborným výkladem. 

Žáci se na základě interaktivního DVD seznámili s konkrétními osudy obyvatel obce Lidice od konce 1. světové války do jejího násilného vyhlazení. Součástí programu byla též prohlídka pietního území a multimediální expozice muzea.

Pro mě jako učitele bylo nejcennější to, když mi při prohlídce pietního území řeklo nezávisle na sobě několik žáků, že pokud bychom toto téma probírali „pouze“ v lavici, tak by si asi nikdy neuvědomili, co to znamená, když jde někomu o život, a současně v jak „klidné a pohodové“ době žijí a že jejich problémy jsou nic oproti tomu, co se stalo v Lidicích.  

PhDr. Jan Hoštička

 

Kalendář akcí