Informace k realizaci výuky v následujících týdnech

2. stupeň ZŠ

V týdnu od 12. do 16. října 2020

Třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A běžné vyučování ve škole dle platného rozvrhu.

Třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B distanční forma výuky („domácí“) dle platného rozvrhu, informace k formě jednotlivých vyučovacích hodin od jednotlivých učitelů budou opět jednotně v prostředí programu Bakaláři (případné formy: zadaná práce, dle potřeby a možností on-line výuka).

V týdnu od 19. do 23. října 2020

Třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B běžné vyučování ve škole dle platného rozvrhu.

Třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A distanční forma výuky („domácí“) dle platného rozvrhu, informace k formě jednotlivých vyučovacích hodin od jednotlivých učitelů budou opět jednotně v prostředí programu Bakaláři (případné formy: zadaná práce, dle potřeby a možností on-line výuka).

 

Výuka hudební výchovy bez zpěvu.

Tělesná výchova v prezenčním vyučování mimo prostory tělocvičny.

 

Upozornění. Žáci jsou povinni se distanční výuky účastnit dle § 184a školského zákona. Omlouvání žáků z důvodu nemoci ze strany zákonných zástupců tím není dotčeno, je povinností rodiče u třídního učitele žáka řádně omluvit.

 

1. stupeň ZŠ

Beze změn. Vyučování ve škole dle platného rozvrhu. Výuka hudební výchovy bez zpěvu. Výuka plavání přerušena, další pokyny stran výuky tělesné výchovy dle pokynů třídních učitelů.

 

Školní družina zůstává v provozu.

 

Ministerstvo školství upravilo-prodloužilo podzimní prázdniny pro žáky o tzv. volné dny. Prázdniny a státní svátek připadají na 26. až 30. říjen 2020.

 

Mateřská škola

Provoz beze změny.

 

Josef Buchal, Tomáš Novotný, David Pařík, Věra Dusová

Kalendář akcí