Informace k realizaci výuky a provozu školy od 4. ledna

Režim 1. a 2. tříd ZŠ

 • prezenční výuka v ZŠ dle standardního rozvrhu včetně výchov, výuka hudební výchovy bez zpěvu
 • výuka plavání přerušena, další pokyny stran výuky tělesné výchovy dle pokynů třídních učitelů
 • výuka 2. tříd probíhá v budově ZŠ
 • všichni účastníci vzdělávání i návštěvy v nezbytně nutných případech mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku

Školní družina pro žáky 1. a 2. tříd

 • v plném rozsahu, tj. ranní družina od 6.30 do 7.40 hodin a odpolední družina po skončení vyučování do 17.00 hodin
 • žáky 1. tříd je možné vyzvedávat ihned po skončení vyučování (pokud nepůjdou na oběd), dále od 12.00 do 12.15 hodin a od 15.00 do 17.00 hodin
 • žáky 2. tříd je možné vyzvedávat ihned po skončení vyučování (pokud nepůjdou na oběd), v pondělí od 13.00 hodin, v úterý a ve středu podle rozvrhu, ve čtvrtek a v pátek od 12.00 do 12.15 hodin a dále vždy od 15.00 do 17.00 hodin

Stravování žáků 1. a 2. tříd

 • Všichni strávníci prvních a druhých tříd mají od 4. ledna přihlášené obědy automaticky. Pokud se žák v tomto období stravovat nebude, je nutné, aby rodiče provedli odhlášení na stránkách www.strava.cz

Režim 3. – 9. tříd ZŠ

Distanční výuka s online výukou dle platného harmonogramu (viz Bakaláři).

Žáci jsou povinni se distanční výuky účastnit dle § 184a školského zákona. Omlouvání žáků z důvodu nemoci ze strany zákonných zástupců tím není dotčeno, je povinností rodiče u třídního učitele žáka řádně omluvit.

Formy distančního vyučování: samostudium, zadání práce, odevzdání ke kontrole, vypracování pracovních listů, práce s učebnicemi a jinými materiály, online výuka apod.

Výuka skupin angličtiny paní učitelky J. Kubánkové. Paní učitelka ukončila z naléhavých osobních důvodů svůj pracovní poměr ve škole. Vedení školy intenzivně hledá náhradní řešení.

Online výuka

 • realizuje se jednotně na platformě MS Teams
 • nastaven jednotný rozvrh, který lze po dohodě učitelů a žáků (rodičů) dle aktuálních potřeb rozšířit (toto rozšíření je oboustranně dobrovolné a nezávazné, a to jak pro pedagogy, tak pro žáky)
 • 3. – 5. třídy – převládá výuka soustředěná v době od 8 do 10 hodin
 • 6. – 9. třídy – převládá výuka soustředěná v době od 10 do 12 hodin
 • není vyloučeno, aby online výuka probíhala i v jiných časech, ale záleží na potřebách a možnostech domluvy vyučujících a stejně tak na možnostech „domácností“, takto jsou vyučovány zejména český jazyk, cizí jazyky a matematika
 • všichni učitelé mají vypsané konzultační hodiny, nutná je předchozí domluva

Stravování žáků 3.-9. tříd a smluvních strávníků

 • Všem žákům bylo odhlášeno stravování na dobu jejich distančního vzdělávání.
 • Bude-li mít žák v distanční formě výuky zájem o stravování ve školní jídelně, přihlásí si obědy sám (www.strava.cz). Oběd na pondělí 4. 1. si objedná nejpozději do tohoto dne do 7.00 hodin.
 • Oběd bude vydáván v přenosném plastovém obalu v době od 11.00 do 13.30 hodin u hlavního vchodu do školy a strávník si ho odnese s sebou. Polévka a nápoj budou nahrazeny vyšší gramáží hlavního jídla. Obědy nebudou vzhledem k hygienickým rizikům vydávány do jídlonosičů.
 • Po skončení distanční výuky se vše vrátí do obvyklého stavu.
 • Školní jídelna nabízí i oběd do krabičky pro tzv. smluvní strávníky v ceně 69 Kč. Objednávky domlouvejte s vedoucí školní jídelny Marcelou Mudrovou, jidelna@skoladablice.cz, telefon 601 21 48 29.

Mateřská škola

 • provoz beze změny
 • děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky
 • vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) je možný pouze v nezbytně nutných případech a za předpokladu, že se omezí kontakt těchto osob s osobami v prostorách MŠ

 

V Praze 31. prosince 2020                         

Josef Buchal, Tomáš Novotný, David Pařík, Věra Dusová, Vlasta Poláčková, Marcela Mudrová

Kalendář akcí