Informace k obnovení prezenční výuky v ďáblické škole od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dle aktuálních informací o rozvolňování a v souladu s maticí Opatření PES pro oblast školství je povolena od 30. 11. 2020 prezenční výuka žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku ZŠ. Žákům 6. – 8. ročníku je umožněna prezenční výuka v tzv. rotačním režimu (střídání celých tříd po týdnech).

Provoz školy bude upraven následovně:

Rotační výuka (žáci 6. – 8. ročníku):

 • 30. 11. – 4. 12. (lichý týden)
  • prezenčně ve škole 6.B, 7.B, 8.B
  • distančně 6.A, 7.A, 8.A
 • 7. 12. – 11. 12. (sudý týden)
  • Prezenčně ve škole 6.A, 7.A, 8.A
  • distančně 6.B, 7.B, 8.B
 • prezenční výuka ve škole se řídí dle aktuálně platného (upraveného rozvrhu); tj. redukce rozvrhu o hodiny předmětu Tělesná výchova
 • distanční výuka – zrušuje se stávající harmonogram online výuky; distanční výuka probíhá dle pokynů daného vyučujícího primárně v systému Bakaláři

Prezenční výuka na  1. stupni a pro žáky 9. ročníku

 • žáci docházejí do školy prezenčně na výuku dle stanoveného rozvrhu
 • žáci 2. tříd se budou vzdělávat standardně v budově MŠ

Provoz školní družiny

 • je zajištěn standardně v plném rozsahu s níže uvedenými hygienickými opatřeními
 • žádáme rodiče o trpělivost a shovívavost při vyzvedávání dětí v době po obědě

Provoz školní jídelny

 • žáci 1. stupně a 9. ročníku mají obědy přihlášeny
 • žáci 2. stupně dle rotačního modelu (viz výše) mají obědy přihlášeny na daný týden v prezenční výuce
 • žáci 2. stupně dle rotačního modelu v distanční výuce si mohou obědy přihlásit a vyzvedávat v době 12-14 hodin ve stejném režimu jako dosud
 • přihlašování/odhlašování obědů dle standardního postupu (strava.cz)

Obecné informace a hygienická opatření

 • roušky jsou povinné ve všech prostorách školy po celou dobu přítomnosti žáků ve škole
 • je nastaven režim intenzivního větrání
 • výuka Hv je realizována beze zpěvu
 • plavání dle aktuálního nařízení nerealizujeme
 • ranní vstup do budovy školy je umožněn standardně (7.40 – 8.00 hodin)

Změna možná dle aktuální situace a nařízení vlády a dalších kompetentních orgánů.

Kybernetická bezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pro uživatele připravil Doporučení pro bezpečný pohyb v kybersvětě. Uvádí zde možnosti zabezpečení počítače a smartphonu, tipy pro bezpečnou komunikaci a doporučení pro zabezpečení online účtů. Vše je v přehledné grafice s možností stažení a vytištění v barevném i černobílém provedení.

Základem bezpečného pohybu v online prostoru je bezpečné heslo, které by mělo splňovat několik zásad.

 • Unikátnost – nepoužívejte stejné heslo do interních systémů a např. pro nakupování na internetu.
 • Délka hesla – obecně lze říct, že čím je heslo delší, tím je bezpečnější.
 • Složení hesla – doplňte heslo číslicí nebo velkým písmenem.

Ideální heslo je takové, které nikdo v okolí neodhadne, nebo takové, které nedává smysl.

NÚKIB připravil infografiky s doporučeními pro rodiče:

Sledujte, co děti sledují

Hrejte bezpečně

Je důležité uvědomit si nebezpečnost tohoto „nového“ prostředí, které jsme v rámci  nastalé situace všichni nuceni více využívat. Chtěli bychom ochránit všechny účastníky v rámci online světa nejen při distanční výuce. Při porušení pravidel (školní řád, školský zákon a další platné související zákony) je možné řešit občanskoprávní cestou, tzn. ohlášení Policii ČR a dalším příslušným orgánům.

V rámci preventivního programu se touto problematikou ve škole zabýváme a zároveň spoléháme, že tuto problematiku proberete i vy v důvěrném prostředí rodiny.

Mgr. Josef Buchal, Mgr. Tomáš Novotný, Mgr. David Pařík

 

Kalendář akcí