Exkurze 5.A do Prahy

25. 10. se vydala 5.A na poznávání Prahy. Ačkoliv se počasí rozhodlo nás v Praze nevítat, odolali jsme a dobře jsme udělali. Na Václavském náměstí jsme si prohlédli opravené Národní muzeum, sochu našeho patrona sv. Václava, památník Jana Palacha a Jana Zajíce a hotely po obou stranách 750 metrů dlouhého náměstí. Překročili jsme „příkop“ a pokračovali k Obecnímu domu. Překvapila nás dlouhá fronta před Českou národní bankou. V suterénu Obecního domu jsme si prohlédli model Obecního domu a také jsme nahlédli do restaurací. Pod Prašnou bránou jsme se ohlédli za Hybernií a Celetnou ulicí došli k Muzeu čokolády, kde si každý koupil něco „na zub“. Podívali jsme se do Ungeltu, na Staroměstském náměstí na Mistra Jana Husa, šlápli jsme si na poledník a svědomitě spočítali kříže, které symbolizují 27 popravených českých pánů. Orloj nám apoštoly „neposlal“, ale i tak se nám líbil. V Kaprově ulici jsme naši prohlídku pro tentokrát skončili, ale určitě se do centra Prahy ještě vrátíme.

PaedDr. Božena Horáčková, třídní učitelka 5.A

Kalendář akcí