Druháci navštívili Pražský hrad

V učebnici prvouky pro druhý ročník jsme našli jednu větu: Pražský hrad je sídlem prezidenta České republiky. V Praze bydlíme, žijeme, chodíme do školy. Rozhodli jsme se tento zajímavý komplex budov prozkoumat. Cesta byla dlouhá a obtížná. Cestovali jsme MHD (autobusem, tramvají i metrem). Prošli jsme bezpečnostní kontrolou a na Prašném mostě na nás čekala paní průvodkyně. Vyprávěla nám o vzniku Hradu, hradním strašidle v Jelením příkopě, provedla nás celým areálem. Vchod do Hradu střeží hradní stráž. Na prvním nádvoří jsme viděli vlát tři vlajky (České republiky, Evropské unie i prezidentskou standardu). Prošli jsme Matyášovou branou na druhé nádvoří. Prohlédli jsme si kamennou kašnu a studnu, na třetím nádvoří Chrám svatého Víta, Starý královský palác s královským trůnem a replikou korunovačních klenotů, Vladislavský sál a jezdecké schody. Prošli jsme kolem Chrámu svatého Jiří do Zlaté uličky s miniaturními domky, byli jsme ve věži Daliborce (vězení a hladomorna). Pohledem na stověžatou Prahu a procházkou po zámeckých schodech jsme naši výuku jinak ukončili.          

N. Franková, J. Martasková, S. Marková, I.Hlavinová

 

 

 

 

Kalendář akcí