Dopravní abeceda v ďáblické škole

Dne 22. listopadu 2018 za námi přijela paní lektorka Lenka Frajerová, která nacvičuje s dětmi po celé republice dopravní scénky. Program byl připraven pro třídy 3.C, 4.A a 1.B a paní lektorce s jeho realizací pomohla naše třída 7.A. Na úvod si vybrala tři naše spolužáky, kteří měli za úkol představovat hlavní role - byla to dvě auta (červené a modré) a jeden cyklista. Tyto role doplňovali ostatní sedmáci, kteří představovali například chodce. První vyučovací hodinu jsme nacvičili asi šest scének zaměřených na různé dopravní situace. Ty jsme v průběhu dalších hodin postupně přehrávali mladším spolužákům.

Druhou vyučovací hodinu nás navštívila třída 3.C s panem učitelem Josefem Hrubým. Dopravní situace jsme nejdříve simulovali tak, jak by se neměly stávat. Paní lektorka se následně třeťáků ptala, co v dané scénce bylo špatně. Děti odpovídaly a pak jsme scénky zahráli správně. Následně jsme rozdali všem třeťákům lístky s čísly stanovišť, která jsme pro ně měli připravená. Třeťáci byli šikovní a s úkoly si dobře poradili. Na závěr dostali za odměnu drobné dárečky.

Třetí vyučovací hodinu za námi zavítala třída 4.A s paní učitelkou Olgou Koudelkovou. I jim jsme přehráli různé dopravní scénky, např. jak se chovat na chodníku, na silnici, na přechodu, co mohou cyklisté a podobně. Poté jsme se přesunuli na stanoviště, kde jsme se například učili, jak se chovat v hromadné dopravě, jak přecházet přechod a jiné. I čtvrťáci byli velmi šikovní a dobře spolupracovali, a tak dostali za odměnu bonbony.

Konečně čtvrtou vyučovací hodinu k nám přišli prvňáci pod vedením paní učitelky Jitky Žaludové. Každý sedmák si vybral jednoho prvňáka a učili jsme je, jak se správně chovat na přechod pro chodce.  Následně jsme si z brožury četli a vysvětlovali různé dopravní situace. I prvňáčci dostali malý dárek jako odměnu.

Jsme rádi, že jsme mohli naše mladší spolužáky něčemu novému a užitečnému naučit. Zároveň všem mladším dětem děkujeme za pozornost a spolupráci. Největší dík patří paní lektorce Frajerové, která celý program vymyslela.

Erika Šilhová, Andrea Beranová, Petr Burian, Lukáš Maška, Adéla Dunděrová, Lucie Procházková (všichni VII.A)

 

22. listopadu jsme byli v učebně 7.A a tam nám říkali a předváděli scénky o tom, jak se máme chovat na silnici a na chodníku. Moc se mi to líbilo a chtěla bych, aby se to zopakovalo. Bylo to moc zajímavé

Nela, 3.C

 

Naučili jsme se, že máme přecházet po pravé straně. Také máme mít odrazky a nemáme si hrát na chodníku.

Veronika, 3.C

 

Mně se to líbilo. Bylo to poučné a zábavné. Teď vím, jak se chovat na silnici a že od 10 let nemůžu jezdit na kole na chodníku. Úkoly byly zajímavé a moc se mi to líbilo.

Kája, 3.C

 

Kalendář akcí