Den učitelů

Dne 28. 3. 2019 jsme v ďáblické škole oslavili Den učitelů. Ve spolupráci se Spolkem Parkán si členové Školní žákovské rady a další ochotní spolužáci přichystali pro učitele několik stanovišť, jejichž jednotícím tématem byly smysly. Program se odehrával ve dvoraně školy od 6.30 hodin takřka do 8.30 hodin. Členky spolku Parkán a žáci vítali přicházející pedagogy květinou a pozváním na ochutnávku kávy a čaje nebo něčeho sladkého. Bylo možné vyzkoušet si čich, hmat, sluch, chuť a zrak. U stanoviště s názvem zkouška čichu se učitelům zavázaly oči a dávaly se jim k přičichnutí kořenky, u zkoušky sluchu měli pedagogové za úkol poznat písničku. Dále si učitelé mohli vyzkoušet hmat na stanovištích, kde se zavázanýma očima měli poskládat puzzle, nebo poznat materiál. Mimořádně zajímavé bylo stanoviště, kde paní učitelky a páni učitelé dostali slepeckou hůl a jejich úkolem bylo projít se zavázanýma očima určenou trasu s překážkami. Rychle zjistili, že to není vůbec jednoduché.

Cílem tohoto programu bylo, abychom si uvědomili, jak jsou pro nás smysly důležité a jak moc bychom byli limitováni, kdybychom o některý z nich přišli. V neposlední řadě jsme chtěli poukázat, jak obtížný život mají lidé, kteří některý ze smyslů postrádají.

V 10 hodin se členové Školní žákovské rady rozdělili do skupinek a vydali se za svými vyučujícími do hodin, kde jim předali jménem všech žáků drobný dárek, kterým byla propiska s nápisem „Inspirujete nás… Děkujeme.“ Tuto pozornost obdržely rovněž paní vychovatelky a pan vychovatel ve školní družině a následně paní učitelky v mateřské škole.

Myslíme si, že si naši učitelé svůj den užili a z programu i dárku měli radost.

Amélie Zítková, Valerie Ečerová, 7.B

 

Kalendář akcí