Ďáblický slavíček aneb školní kolo Jarního petrklíče

Vážení rodiče a děti.

Tak máme za sebou školní kolo pěvecké a instrumentální soutěže Ďáblický slavíček.

Všem soutěžícím děkujeme za čas, který věnovali přípravě a za odvahu a nasazení při vystupování.

Gratulace pak patří těm, kteří se umístili ve zlatém pásmu ve své kategorii a už teď držíme palce postupujícím do dalšího kola Jarní petrklíč, které se bude konat 21. 3. 2019 v kulturním domě Krakov v Bohnicích.

Ráda bych touto cestou ještě poděkovala všem, kteří se na přípravě a realizaci školního kola podíleli. Velký dík tedy patří RNDr. Zbyňku Blechovi, který byl naším vzácným hostem a předsedou poroty.

Dále bych ráda poděkovala Mgr. Jitce Stoklasové a paní vychovatelce Barboře Zezulové, DiS., za účast v porotě. Emě Šoferové, DiS., a paní učitelce Hv Veronice Pařízkové za hudební doprovod. Paním kuchařkám za přípravu vynikajícího občerstvení. Paní vychovatelce Aleně Votavové za zajištění diplomů. Všem vychovatelům ŠD za péči o děti ve ŠD v oslabení a v neposlední řadě panu řediteli Mgr. Josefu Buchalovi za podporu realizace školního kola.

Markéta Skalová

Kalendář akcí